Πρόλογος για Ανοικτή επιστολή ΠΟΕ-ΟΤΑ και απάντηση Περιφέρειας

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε την ανοικτή επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και την επικείμενη προκήρυξη των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και την άμεση απάντηση του ΕΣΔΝΑ.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) έχει εκφράσει ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση για την βέλτιστη δυνατή διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική καταθέτοντας από τον Φεβρουάριο του 2012 την Πράσινη Πρόταση, που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Read More

Η ΟΕΑ εκτιμά ότι πράγματι το προϋπολογιζόμενο κόστος των 4 εργοστασίων είναι πολύ μεγάλο (διπλάσιο ή τριπλάσιο από τις διεθνείς τιμές εργοστασίων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας) και εκφράζουμε το ερώτημα μήπως ο ΕΣΔΝΑ εννοεί ότι μέσα στα 4 εργοστάσια θα υπάρχει και μια μεγάλη μονάδα καύσης, διότι τότε μόνο δικαιολογούνται τόσο μεγάλα κόστη επένδυσης. Η ΟΕΑ επιφυλάσσεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να σχολιάσει όλες τις εξελίξεις και να θέσει σημαντικούς θετικούς προβληματισμούς για το κρίσιμο αυτό θέμα.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012

Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος της ΟΕΑΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr