763.000 λαμπτήρες ανακυκλώθηκαν μέσα στο 2012 από την Ανακύκλωση Συσκευών

Μέσα στο 2012 ανακυκλώθηκαν 763.000 λαμπτήρες έναντι 626.000 λαμπτήρων το 2011, σημειώνοντας αύξηση 22%.

Η Ανακύκλωση Συσκευών μέσα στο 2012 έκανε ευκολότερη την πρόσβαση στην ανακύκλωση των λαμπτήρων έχοντας τοποθετήσει 629 επιπλέον μέσα συλλογής σε όλη την Ελλάδα, φτάνοντας συνολικά τα 2.788 σημεία συλλογής.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής, όπως καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο του τομέα αυτού. Επίσης, τα πολύ θετικά αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοσημείωτη προσπάθεια αρκετών δήμων, οι οποίοι μερίμνησαν για την ανακύκλωση των λαμπτήρων που αντικατέστησαν στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις τους.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αντιμετωπίζει δυναμικά τις προκλήσεις των καιρών και θα συνεχίσει το έργο της ανακύκλωσης των λαμπτήρων με την ίδια αφοσίωση. Η εταιρεία στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τόσο με την επέκταση του δικτύου συλλογής λαμπτήρων, όσο και με τη συνεχή βελτίωση των ειδικών κάδων λαμπτήρων σε πιο λειτουργικούς, ανθεκτικούς και ασφαλείς. Για εύκολη εύρεση του κοντινότερου σημείου ανακύκλωσης λαμπτήρων και ηλεκτρικών μικροσυσκευών, η εταιρεία έχει συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της την εφαρμογή Google maps.

Read More

Ας μη ξεχνάμε ότι η ανακύκλωση των λαμπτήρων είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας, καθώς με αυτή θα περιορισθεί η ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων από τον τοξικό υδράργυρο των λαμπτήρων που απορρίπτονται στους Χ.Υ.Τ.Α.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι αδειοδοτημένος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα. Η αποστολή της εταιρείας στηρίζεται στην αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης του παραγωγού για τη διατήρηση του και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι εταιρία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Οι οικονομικοί πόροι για την αξιοποίηση των αποβλήτων και τη λειτουργία της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των συμβεβλημένων παραγωγών και εισαγωγέων βάσει της νομικής υποχρέωσής τους. Σήμερα είναι συμβεβλημένες με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. πάνω από 1200 επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας www.electrocycle.gr για να βρουν εύκολα το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων τους.

Πηγή: www.electrocycle.grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr