Νέο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την ανακύκλωση του γυαλιού.

glass_recycling_6Νέο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την Ανακύκλωση του Γυαλιού. Ουσιαστική η συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου Εστίασης, Ψυχαγωγίας & Τουρισμού.

Η σύγχρονη αντίληψη για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των απορριμμάτων στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, την ανακύκλωση και σε άλλες μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίησης με στόχο σημαντική εξοικονόμηση πόρων ενέργειας και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση είναι το μέσον να απομειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων διότι με την εφαρμογή της υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη, γιατί εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τη συγκέντρωση και μεταφορά, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής των XYTΑ. Παράλληλα προκύπτουν οικονομικά οφέλη γιατί περιορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης.

Read More

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόζει από την άνοιξη του 2011 το πρόγραμμα Ανακύκλωσης στον μπλε κάδο για όλα τα υλικά και τις συσκευασίες (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, κ.ά.) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Σήμερα με την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η αύξηση της ποσότητας ανακυκλούμενων υλικών ( χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο) είναι ενθαρρυντική και το 2011 οδηγήθηκαν στο κέντρο διαλογής 5.566 tn ανακυκλώσιμων υλικών ενώ το ενδεκάμηνου του 2012 11.934 tn με ποσοτική αύξηση Μάιος 2011- Μάιος 2012 σε 261%.

Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος σχεδιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς την οργανωμένη αποκομιδή καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα. Το γνωρίζουμε αυτό καθώς παρατηρούμε τα απορρίμματα στον πράσινο κάδο που γειτνιάζει με τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

Η διαδικασία αυτή προγραμματίζεται να ξεκινήσει µε την τοποθέτηση ειδικών καμπανών-συλλεκτών απόθεσης γυάλινων συσκευασιών, που υα εξυπηρετεί ώστε να αποφευχθεί η πρόσμιξη του γυαλιού µε άλλα υλικά, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ρεύματος συλλογής για τα απόβλητα συσκευασίας σε ειδικούς επιλεγμένους χώρους σε δημοτικά σημεία ενδιαφέροντος.

Η αποκομιδή και η μεταφορά θα γίνεται με ειδικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α., υπό την εποπτεία του Γραφείου Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτές τις δραστηριότητες συλλογής και αξιοποίησης των γυάλινων συσκευασιών δημιουργούνται αποδοτικές συνεργασίες µε τους επαγγελματίες εστίασης και ψυχαγωγίας, ενισχύοντας παράλληλα την υπεύθυνη –περιβαλλοντικά και κοινωνικά– λειτουργία της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης. Για τη επιτυχία του προγράμματος απαραίτητη είναι η αξιόπιστη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου Εστίασης, Ψυχαγωγίας και Τουρισμού, ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται αντιληπτό ότι το νέο αυτό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α θα συμβάλει τόσο στη μείωση των απορριμμάτων όσο και στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, με στόχο την καθαριότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Πηγή : http://www.ebeth.grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr