Ο Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων των Άνω Λιοσίων έκλεισε αλλά θα τον πληρώνουμε για πολλά χρόνια

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο τελευταίο τεύχος Νο 73 του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα του Εξωτερικού Κόστους* ενός χώρου διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα την περίπτωση του μεγαλύτερου χώρου ταφής  απορριμμάτων στα Βαλκάνια και ίσως της Ευρώπης, τον Χώρο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) των Άνω Λιοσίων, που λειτούργησε από το 1968 μέχρι το 2006 και κλείνοντας μας κληρονόμησε τεράστια προβλήματα για το μέλλον.

Μερικά από τα σημαντικά θέματα, που τίθενται και αποκαλύπτονται στο αφιέρωμα αυτό, είναι τα εξής:

  • Παρουσιάζονται όλα τα ιστορικά ποσοτικά δεδομένα του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων από όλες τις δραστηριότητες , που έγιναν στο χώρο, όπου διαπιστώνεται ότι ο χώρος έχει δεχθεί τεράστια ποσότητα απορριμμάτων, που φθάνει τα 40 εκατ. τόνους, καθώς και τεράστια ποσότητα μπαζών, που μπορεί να προσεγγίζει και τα 60 εκατ. τόνους. Εάν τα μπάζα δεν διατίθεντο (παράνομα όλα τα τελευταία χρόνια) στο χώρο, ο ΧΔΑ Άνω Λιοσίων θα μπορούσε να λειτουργήσει για επιπλέον 8 χρόνια και μέχρι το 2014 και θα μας έδινε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να λύσουμε το «γρίφο» των σκουπιδιών στην Αττική.

Αναδεικνύεται ένας τεράστιος κίνδυνος, που έχει να κάνει με την χαβούζα βοθρολυμάτων και λάσπης από τους βιολογικούς, που υπάρχει μέσα στο χώρο, και των οποίων η ποσότητα εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο τόνους. Η χαβούζα αυτή αποτελεί μια μόνιμη απειλή για την υγεία και το περιβάλλον.

Η ΟΕΑ επισημαίνει τον κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή η χαβούζα (π.χ. μετά από μία μεγάλη βροχόπτωση) και να γίνει αιτία για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και να καταστρέψει εργασιακούς χώρους και το νεκροταφείο, που βρίσκονται χαμηλότερα. Στο αφιέρωμα δημοσιεύονται οι ήδη υπάρχουσες, στο χωμάτινο τοιχίο που στηρίζει τη χαβούζα. Στέλνουμε SOS για να δείξουν ενδιαφέρον οι αρμόδιοι φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΚΝΑ κ.α.) πριν συμβεί μεγάλη καταστροφή.

  • Από την έρευνα προσδιορίσθηκε για πρώτη φορά το εξωτερικό κόστος του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων σε σχεδόν 25 ευρώ ανά τόνο, που προσδιορίσθηκε από την όλη δραστηριότητα στο χώρο (ταφή απορριμμάτων, πυρκαγιές στο χώρο, καύση νοσοκομειακών, ΕΜΑΚ, παραγωγή ενέργειας, εδαφοποίηση της λάσπης από την Ψυτάλλεια), καθώς και από τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων σε αυτόν. Το ποσό αυτό, κατά σύμπτωση, σχεδόν ταυτίζεται με το επιπλέον αντισταθμιστικό κόστος. Μέχρι και σήμερα, από τα κατά μ.ο. 40 ευρώ ανά τόνο, που πληρώνουν οι ΟΤΑ της Αττικής για να θάβουν στο ΧΥΤΑ, τα περίπου 15 ευρώ αφορούν το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ και τα υπόλοιπα 25 ευρώ τα αντισταθμιστικά προς τους ΟΤΑ, που επιβαρύνονται από τον ΧΥΤΑ. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους αρμόδιους είναι πολλά: «Tι έγιναν αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά των αντισταθμιστικών;», «Πόσα από αυτά το ποσά αξιοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων;», «Πως ο δήμος Άνω Λιοσίων, που έπαιρνε την μερίδα του λέοντος από αυτά τα ποσά, έχει σήμερα ένα απίστευτο χρέος, που λέγεται ότι προσεγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ;».


Πιστεύουμε ότι, στο μέλλον ή όποια επιπλέον χρέωση στα τέλη ταφής απορριμμάτων σε ένα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το εκτιμώμενο ύψος του εξωτερικού κόστους του χώρου ταφής, και αυτοί οι επιπλέον οικονομικοί πόροι να αξιοποιούνται για την ουσιαστική αποκατάσταση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων προκύπτουν, αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φίλιππος Κυρκίτσος 693-6140795


*Το Εξωτερικό κόστος ενός χώρου ταφής απορριμμάτων είναι το κόστος που επιβαρύνεται η κοινωνία και αφορά: α) τις επιπτώσεις στην παγκόσμια θέρμανση, β) τις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης,  γ) τις επιπτώσεις λόγω των παραγόμενων ενδεχόμενων επικίνδυνων υγρών στραγγισμάτων, δ) τα πιθανά οφέλη από ενδεχόμενη υποκατάσταση καυσίμου και ε) τις αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικούς παραμέτρους, όπως η μείωση της αξίας γης της ευρύτερης περιοχής του χώρου.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr