Ανακύκλωση χαρτιού

Τα παιδιά καθημερινά στο σχολείο και στο σπίτι μεταχειρίζονται χαρτί, γράφουν, διαβάζουν, ζωγραφίζουν. Σκοπός της ΟΕΑ είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της ανακύκλωσης, αξιοποιώντας την συχνή ενασχόληση τους με το χαρτί, για αυτό η ΟΕΑ με τη βοήθεια ομάδας περιβαλλοντολόγων και εκπαιδευτικών – μελών της οργάνωσης - ξεκίνησε το 2002 το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Χαρτιού». Τα παιδιά μαθαίνουν για την ιστορία του χαρτιού, τις φάσεις του κύκλου ζωής του, για τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η παραγωγή και η απόρριψή του, αλλά και για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωσή του.


Οι ομάδες που συμμετέχουν εφοδιάζονται με το έντυπο υλικό του προγράμματος και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να υλοποιήσουν μια σειρά από δράσεις όπως:

  • Παρακολούθηση παρουσίασης με εικόνες, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα καθώς και συμμετοχή σε συζήτηση.
  • Παρουσίαση πρακτικών προτάσεων για την ανακύκλωση του χαρτιού στο χώρο του σχολείου και συζήτηση για τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από μια τέτοια προσπάθεια.
  • Εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού στη τάξη. Με λίγη τύχη... το χαρτί για ζωγραφική είναι έτοιμο.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δύο διδακτικών ωρών.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Χαρτιού» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr