Κομποστοποίηση οργανικών υλικών

Το πρόγραμμα «Κομποστοποίηση οργανικών υλικών» σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 2002 από την ΟΕΑ, με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών μας και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών σχετικά με τη διαδικασία της ανακύκλωσης των φυτικών υπολειμμάτων της κουζίνας και του κήπου.


Τι είναι και που χρησιμοποιείται το κομπόστ; Τι πετυχαίνουμε με τη χρήση του κομπόστ; Ποια υλικά μπορούμε να κομποστοποιήσουμε; Ποιος μπορεί να παρασκευάσει κομπόστ; Τι εξοπλισμός χρειάζεται; Με ειδικά διαμορφωμένο οπτικό υλικό όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται και οι μαθητές ενημερώνονται για τη σπουδαιότητα της κομποστοποίησης ως μίας αποτελεσματικής μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων.


Οι ομάδες που συμμετέχουν εφοδιάζονται με έντυπο υλικό ευαισθητοποίησης (φυλλάδια και τεύχη του περιοδικού της ΟΕΑ «Ανακύκλωση») και παρακολουθούν παρουσίαση powerpoint με εικόνες, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα. Tα παιδιά εξοικειώνονται με την κομποστοποίηση απατώντας και θέτοντας ερωτήματα και συμμετέχοντας σε διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ τους και με τον εκπρόσωπο της ΟΕΑ.


Επίσης, με την υποστήριξη ειδικών συνεργατών μας, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας οργανικού κλάσματος – λιπάσματος- στο χώρο του σχολείου με φυτικά υπολείμματα από φρούτα και λαχανικά που φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι τους. Το κομπόστ που παράγεται μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολικό κήπο.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια μίας διδακτικής ώρας.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Κομποστοποίηση Οργανικών Υλικών» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr