Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών

Το Πρόγραμμα «Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών» υλοποιείται από την ΟΕΑ από το 1990. Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ομάδες που παρακολουθούν το πρόγραμμα εφοδιάζονται με έντυπο υλικό ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης (φυλλάδια και τεύχη του περιοδικού της ΟΕΑ «Ανακύκλωση») και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσίαση powerpoint και το ντοκιμαντέρ «Ο κύκλος των χαμένων υλικών».


Στην παρουσίαση με τη βοήθεια εικόνων, φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων παρουσιάζεται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων, η ρύπανση από τα σκουπίδια και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης. Το ενδιαφέρον των παιδιών κεντρίζεται από την εναλλαγή εικόνων. Κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος της παρουσίασης ενθαρρύνεται η συζήτηση.


Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και τους ζωντανούς οργανισμούς από την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων και παρουσιάζει ορθολογικές λύσεις για την πρόληψή τους, με έμφαση στην κριτική κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.


Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα ενθαρρύνονται ποικίλες δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο, όπως επισκέψεις σε χώρους απόρριψης και Χ.Υ.Τ.Α., σε σταθμούς μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, υιοθέτηση απλών καθημερινών πρακτικών για τη μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από 10 μέχρι 60 μαθητές περίπου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα τόσο περισσότερο διευκολύνεται ο διάλογος και ενισχύεται η συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Εάν είστε εκπαιδευτικός ή γονέας και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση υλικών» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της ΟΕΑ 2108224481 ή στο e-mail: schools @ ecorec. grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr