Απάντηση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στην ανακοίνωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΩΡ

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010
 

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ αναφέρεται στην πρόταση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και των άλλων οικολογικών οργανώσεων (Greenpeace, WWF Δίκτυο Μεσόγειος SOS) σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Πρέπει να δηλώσουμε ότι η πρόταση μας έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στα ΜΜΕ και σε πολλές εκδηλώσεις και είναι απολύτως τεκμηριωμένη, όσον αναφορά την αναγκαιότητα, τις απαραίτητες υποδομές και τα κόστη υλοποίησης. Για το λόγο αυτό μας δημιουργείται εύλογη απορία διότι και τα 3 σημεία που αναφέρεται στην πρότασή μας είναι εντελώς ανακριβή. Συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

a.    Λέει ότι το κόστος των επενδύσεων που προτείνουμε ανέρχεται σε 600 εκατ. €, ενώ η πρόταση των οικολογικών οργανώσεων αναφέρει σαν συνολικό κόστος επενδύσεων στην Αττική το ποσό των 119 εκατ. €, εκ των οποίων τα 105 εκατ. € αναφέρονται σε βασικές υποδομές και τα υπόλοιπα σε υλοποίηση άλλων δράσεων. Ακόμη και το ΕΜΑ ΙΙ να δεχθούμε σαν συμπληρωματική μονάδα αυτό το επενδυτικό κόστος  των υποδομών ανεβαίνει το πολύ σε 155 εκατ. € + ΦΠΑ. Αντίθετα, στην πρόταση της ηγεσίας του ΕΣΔΚΝΑ το επενδυτικό κόστος ανέρχεται σε 440 εκατ. €, που θα πρέπει να αυξηθεί κατά το κόστος της μονάδας καύσης των καύσιμων υλικών (RDF & SRF), το οποίο ανέρχεται σε περίπου άλλα 400 εκατ. €, οπότε το κόστος των βασικών επενδύσεων θα φθάσει τα 840 εκατ. € + ΦΠΑ, και που είναι θα πρέπει να αποπληρώσουν οι δημότες κυρίως μέσα από το «Τέλος Εισόδου» στους χώρους τελικής διάθεσης και δευτερευόντως μέσα από το «Τέλος ΑΠΕ» στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

b.    Λέει ότι η πρότασή μας «προβλέπει την κατασκευή 40 νέων περίπου μονάδων διάσπαρτων στη Αττική». Προφανώς δεν έχει καταλάβει καθόλου την πρόταση των οικολογικών οργανώσεων γιατί μάλλον θεωρεί τα 25 Κέντρα Ανακύκλωσης, που προτείνουμε μέσα στους ΟΤΑ, σαν μεγάλες μονάδες, ενώ είναι απλώς μικροί χώροι μέσα στον αστικό χώρο (όπως σε όλη την Ευρώπη), όπου οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μόνοι τους τα προς ανακύκλωση υλικά τους. Εμείς στην πρότασή μας προτείνουμε 3 μεγάλες μονάδες κομποστοποίησης στα προκαθορισμένα σημεία του ΠΕΣΔΑ Αττικής και μέχρι 10 το πολύ μικρές μονάδες κομποστοποίησης σε διάφορα σημεία της Αττικής, όπου υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις για χωροθέτηση. Επίσης, εναλλακτικά κάποιων ή ακόμη και όλων των 10 μικρών μονάδων θα μπορούσαν να τοποθετηθούν πολλοί περισσότεροι μηχανικοί κομποστοποιητές σε μεγάλους παραγωγούς οργανικών υλικών (π.χ. σε νοσοκομεία, στρατόπεδα, ξενοδοχεία, μεγάλοι χώροι εστίασης).

c.     Η ανακοίνωση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ αναφέρει ότι «Αποτελεί πρωτοτυπία να εξαρτάται η επιτυχία του εγχειρήματος στη επίτευξη ενός παγκόσμιου ρεκόρ, το να συλλέγεται δηλαδή διαχωρισμένα το 100% των οργανικών αποβλήτων». Οι οικολογικές οργανώσεις θέτουμε το πολύ σοβαρό θέμα της προδιαλογής των οργανικών υλικών με ξεχωριστό κάδο στους ΟΤΑ, για να μειώσουμε το κόστος επεξεργασίας στις μονάδες και να εντάξουμε ενεργά τους πολίτες στη διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πουθενά η πρόταση των οικολογικών οργανώσεων δεν αναφέρει ούτε το υπονοεί ότι θα επιτύχουμε από τον πρώτο χρόνο το διαχωρισμό 100% των οργανικών υλικών. Απόδειξη για αυτό είναι ότι στο σχεδιασμό που προτείνουμε περιλαμβάνουμε τα εξής: Α) εντάσσουμε σαφώς τη λειτουργία του ΕΜΑΚ (που θα δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα) και μάλιστα προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιωθεί επιπλέον η λειτουργία του από 260.000 t/y σε 400.000 t/y και να κάνει ακόμη καλύτερο διαχωρισμό υλικών και μικρότερη παραγωγή υπολειμμάτων και RDF. Β) Σε κάθε μονάδα κομποστοποίησης προτείνουμε να υπάρχει προεπεξεργασία των οργανικών υλικών ή/και επεξεργασία διαχωρισμού και καθαρισμού στο τελικό στάδιο παραγωγής του κομπόστ, για την απομάκρυνση των μη επιθυμητών υλικών. Γ) Αφήνουμε σαν ενδεχόμενο τη δημιουργία του ΕΜΑ ΙΙ, ώστε σε περίπτωση που δεν συλλέγονται σημαντικές ποσότητες διαχωρισμένων οργανικών να μπορούμε να διαχειριστούμε προς κομποστοποίηση και άλλες 300.000 t/y υλικά με πολλές προσμίξεις (>40%). Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση εκτιμάμε ότι είναι ρεαλιστικό με τα τεχνικά μέτρα και τις δράσεις ενημέρωσης, που προτείνουμε, ότι η καθαρότητα των οργανικών στους ειδικούς κάδους θα μπορέσει να ξεπεράσει  σύντομα (σε 1-2 χρόνια) το 80% και μεσομακροπρόθεσμα να φθάσει σε ποσοστά μεγαλύτερα του 90%, οπότε με μικρό κόστος θα διαχωρίζονται τα οργανικά από τα μη επιθυμητά υλικά για την παραγωγή κομπόστ. Στους υπολογισμούς του κόστους έχουμε θεωρήσει συντηρητικότερη ακόμη καθαρότητα των προδιαλεγμένων οργανικών στο ποσοστό του 85%.

Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η ΗΛΕΚΤΩΡ δεν έχει κατανοήσει την πολύ τεκμηριωμένη πρόταση των οικολογικών οργανώσεων και με την ανακοίνωσή της αυτή δημιουργεί σύγχυση και απορία. Είμαστε στη διάθεση του οποιουδήποτε να αναλύσουμε περισσότερο τις προτάσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φίλιππος Κυρκίτσος (Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος της ΟΕΑ) 6936140795Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr