Πληρώνω Όσο Πετάω – Η υλοποίηση προχωράει

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Pay As You Throw - LIFE07/ENV/GR/000271», στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Ελευσίνας, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Technomart Engineering & Project Consultants Ltd από την Κύπρο, το Πολυτεχνείο Δρέσδης και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν της Εσθονίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξετάσει ένα διαφορετικό τρόπο χρέωσης των δημοτικών τελών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο οποίος θα βασίζεται στις ποσότητες απορριμμάτων που παράγουν. Σε αυτή τη λογική ονομάστηκε το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ». Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να διαμορφώσει δικαιότερους όρους χρέωσης των δημοτικών τελών, αμείβοντας τα νοικοκυριά που μειώνουν τα απορρίμματά τους κάνοντας πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση και ανακύκλωση, μειώνοντας τα δημοτικά τους τέλη. Ταυτόχρονα, το μοντέλο «Πληρώνω Όσο Πετάω» δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για αποτελεσματικότερη συμμετοχή στην ανακύκλωση, στα νοικοκυριά που δε συμμετέχουν σταθερά σε αυτήν.

Στo πλαίσιo του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις, που αποσκοπούν στην άρση των δυσκολιών και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής συστημάτων ΠΟΠ σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι δράσεις είναι:

  • Εκπονείται μια ολοκληρωμένη μελέτη για την εφαρμογή του ΠΟΠ σε όλη την Ελλάδα,
  • Πραγματοποιείται ένα φόρουμ διαλόγου με εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη μελλοντική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου χρέωσης των δημοτικών τελών,
  • Σχεδιάζεται ένας Οδηγός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα βοηθήσει σημαντικά τους ΟΤΑ να οργανώσουν και να επιλέξουν τον καταλληλότερο συνδυασμό συστημάτων ΠΟΠ για την περιοχή τους, καθώς και
  • Εκπονείται ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής συστήματος ΠΟΠ σε 1.200 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελευσίνα.

Ιδιαίτερα στα πλαίσια της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, είναι σε εξέλιξη από το επιστημονικό προσωπικό της ΟΕΑ η συστηματική ενημέρωση των νοικοκυριών με τη μέθοδο «Πόρτα-Πόρτα Ενημέρωση», ώστε οι δημότες να ενημερωθούν για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος, καθώς και για τις υποχρεώσεις τους για τη σωστή συμμετοχή τους στο νέο αυτό τρόπο χρέωσης των δημοτικών τελών. Τα ερωτηματολόγια που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό των ποσοτήτων απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυριά. Έτσι, θα μπορέσει ο Δήμος Ελευσίνας να επιβραβεύσει ένα ποσοστό των νοικοκυριών που θα μειώσουν τα απορρίμματά τους με επιστροφή δημοτικών τελών. Παράλληλα, οι συστηματικές μετρήσεις του βάρους των κάδων έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας αναγνώρισης του κάθε κάδου ξεχωριστά. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει την απαραίτητη ακρίβεια που θα χρειαστεί για τον ποσοτικό προσδιορισμό.

Είναι σαφές ότι προγράμματα σαν το παραπάνω, θέτουν νέα ποιοτικά δεδομένα στη διαχείριση των απορριμμάτων, που στοχεύουν στην υιοθέτηση περιβαλλοντικότερης συμπεριφοράς από τους δημότες και αποτελεσματικότερες πρωτοβουλίες διαχείρισης από τους ΟΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.payt.grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr