Γιατί προτείνετε να μπουν παντού 4 κάδοι, δεν μας φθάνουν αυτοί που έχουμε;

4bins_logoΕρώτηση: Γιατί προτείνετε να μπουν παντού 4 κάδοι, δεν μας φθάνουν αυτοί που έχουμε;

Απάντηση: Σήμερα πολλοί δήμοι έχουν ήδη δυο κάδους, έναν μπλε για τα υλικά συσκευασίας και έναν για τα υπόλοιπα απορρίμματα. Εμείς λέμε να προστεθούν άλλοι δύο και να έχουμε 4 κάδους, ώστε να ξεχωρίζουμε ακόμα περισσότερο τα απορρίμματά μας στην πηγή (Διαλογή στην Πηγή). Αυτό πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η απόδοση της ανακύκλωσης, να μειωθούν τα υλικά που καταλήγουν στα άχρηστα παρόλο ότι είναι ανακυκλώσιμα. Επίσης, θα εξορθολογιστεί το συνολικό κόστος διαχείρισης και διαλογής, θα χρειαζόμαστε μετά μικρότερες και οικονομικότερες εγκαταστάσεις τελικής διαχείρισης. Μεγάλο ποσοστό των υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) είναι σήμερα χαρτιά και πλαστικά, κυρίως μικρού μεγέθους. τα οποία δεν προλαβαίνουν ή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι εργάτες στην αλυσίδα διαλογής. Με βελτίωση της ενημέρωσης και της συμπεριφοράς των πολιτών και με μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων θα περιοριστούν τα υπολείμματα στα ΚΔΑΥ από το 25-40% που είναι σήμερα στο 7-8%. Με 4 κάδους παντού μαζί με τις ειδικές δράσεις θέλουμε να πετύχουμε πολύ μεγάλη εκτροπή των προς τελική διαχείριση υλικών.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr