Ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, αν ένας δήμος έχει την πολιτική βούληση να τα εφαρμόσει;

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, αν ένας δήμος έχει την πολιτική βούληση να τα εφαρμόσει;

Απάντηση: Για να πετύχει η διαλογή στην πηγή απαιτείται συνέπεια στη συλλογή των υλικών και καλή οργάνωση των δήμων. Αυτό που θα κάνει πάντως τη διαφορά είναι καλά σχεδιασμένα και στοχευμένα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών κάθε ηλικίας. Δεν είναι αποδοτικά όμως τα προγράμματα που απλώς κάνουν διαφήμιση της δραστηριότητας, απαιτούνται προγράμματα εξατομικευμένης ενημέρωσης των πολιτών πόρτα-πόρτα καθώς και κατάλληλα προγράμματα σε σχολεία για συνεχή εκπαίδευση των μαθητών. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι απαιτούνται ειδικά προγράμματα σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ή εργάζονται μετανάστες, καθώς και σε γειτονιές με μετανάστες, ώστε να καταλαβαίνουν τι γίνεται και γιατί πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr