Θεωρητικά μοιάζει σωστό, αλλά στην πράξη τι θα γίνει; Έχετε προτάσεις;

Ερώτηση: Θεωρητικά μοιάζει σωστό, αλλά στην πράξη τι θα γίνει; Έχετε προτάσεις;

Απάντηση: Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, για παράδειγμα, υπάρχουν σήμερα 4 κάδοι για τα σκουπίδια μας. Δυο από αυτούς είναι μπλε για τα υλικά συσκευασίας και δυο για τα υπόλοιπα σκουπίδια μας. Με την πρότασή μας λέμε να έχουμε 4 διαφορετικούς κάδους, αντί για τους 2 +2 κάδους: έναν για χαρτί, έναν για υπόλοιπα υλικά συσκευασίας, έναν για οργανικά και έναν για τα υπόλοιπα για να μαζεύονται τα ίδια απορρίμματα αλλά με διαφορετικό τρόπο (δηλαδή κάθε κατηγορία υλικού θα καταλήγει στον αντίστοιχο κάδο. Ο συνολικός αριθμός δηλαδή των κάδων και η συνολική χωρητικότητά τους δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν πολύ. Μπορεί, ίσως, σε κάποιες περιοχές να μπουν αντί για έναν μεγάλο, δυο μικρότεροι κάδοι.

Αν οι δήμοι ασχοληθούν συστηματικά θα βρουν τον τρόπο να αναδιοργανώσουν το σύστημα περισυλλογής. Υπάρχουν και απλές παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν: οι κάδοι μπορούν να τοποθετηθούν α) είτε στο οδόστρωμα σε ειδικό χώρο, που θα προσδιορίζεται από 2 μπάρες σχήματος Π κάθετα στην άκρη του δρόμου, οπότε θα καταλαμβάνουν ουσιαστικά μία θέση πάρκιν, και β) είτε μέσα στα όρια υπαρχόντων (όπου γίνεται) ή νέων κτιρίων σε ειδικά στεγασμένο χώρο, εάν υπάρξει σχετική πολεοδομική ρύθμιση για τους κάδους υλικών, όπως ισχύει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που δεν βλέπεις κάδους στους δρόμους.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr