Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 4 κάδοι θα αυξήσουν κατά πολύ ή και θα τετραπλασιάσουν τα δρομολόγια, άρα και το κόστος αποκομιδής για τους ΟΤΑ. Τι τους απαντάτε;

Ερώτηση: Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 4 κάδοι θα αυξήσουν κατά πολύ ή και θα τετραπλασιάσουν τα δρομολόγια, άρα και το κόστος αποκομιδής για τους ΟΤΑ. Τι τους απαντάτε;

Απάντηση: Το κόστος αποκομιδής αυξάνει όταν αυξάνεται η ποσότητα των προς αποκομιδή απορριμμάτων, και όχι όταν αυξάνονται οι κάδοι. Με τους 4 κάδους όχι μόνο δεν θα πρέπει να αυξηθεί, αλλά θα μπορεί να μειωθεί το κόστος αποκομιδής, αν οργανωθεί σωστά ο κάθε δήμος. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα αποκομιδής.

Από τους 4 κάδους, αυτοί των οργανικών πρέπει να αδειάζουν κάθε 1-3 μέρες (για να μην μυρίζουν), αλλά του χαρτιού και των υλικών συσκευασίας δεν χρειάζεται να αδειάζουν καθημερινά, αφού δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά όταν γεμίζουν πραγματικά.

Μείωση κόστους, καυσίμων και χρόνου θα προέλθει και από την αποσυμφόρηση της ουράς των απορριμματοφόρων στον ΧΥΤΑ Φυλής. Σήμερα πάνω από 1000 απορριμματοφόρα περιμένουν για ώρες στη ουρά για να αδειάσουν τα σκουπίδια με συνέπεια κόστος σε χρόνο, καύσιμα και ανθρωποώρες εργασίας. Η διαφοροποίηση των ρευμάτων των σκουπιδιών και η μεταφορά κάθε ρεύματος σε διαφορετικό προορισμό (πχ χαρτί σε χαρτοβιομηχανίες ή εμπόρους χάρτου, τα οργανικά σε μονάδες κομποστοποίησης, τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ΚΔΑΥ και τα υπολείμματα στον ΧΥΤΑ ή στο ΕΜΑΚ) μπορούν να μειώσουν το κόστος για τους Δήμους. Με την μεγαλύτερη διαλογή μπορούν πιο εύκολα να λειτουργήσουν σταθμοί μεταφόρτωσης, να γίνεται συμπίεση των υλικών (ώστε να μεταφέρεται μεγαλύτερο βάρος ανά όχημα).Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr