Υποστηρίζουν οι 4 ΜΚΟ ότι θα πετύχουμε από την αρχή υλοποίησης των προτάσεών τους ανάκτηση 100% και ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου υπολείμματα; Που θα πάνε οι πάνες των μωρών ή άλλα υλικά, που δύσκολα ανακυκλώνονται;

Ερώτηση: Υποστηρίζουν οι 4 ΜΚΟ ότι θα πετύχουμε από την αρχή υλοποίησης των προτάσεών τους ανάκτηση 100% και ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου υπολείμματα; Που θα πάνε οι πάνες των μωρών ή άλλα υλικά, που δύσκολα ανακυκλώνονται;

Απάντηση: Εμείς λέμε ότι μακροπρόθεσμα μπορούμε να φθάσουμε το 85% έως το 95% ανάκτηση – ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση και μέχρι τότε χρειαζόμαστε και ΧΥΤΥ και χρειαζόμαστε συνεχώς τεχνολογίες τελικής διαχείρισης. Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην σταδιακή εκτροπή σε όσο πιο αρχικό στάδιο γίνεται, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την τελική διάθεση. Αλλά χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό που άμεσα ελαχιστοποιεί τα υπολείμματα, όχι αφήνει συνεχώς και σε κάθε στάδιο μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων. Φυσικά, πρέπει να δοθεί έμφαση και στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, αλλά και στην μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή, ώστε η ανακύκλωση (π.χ. συσκευασιών) να «αφήνει» λιγότερα υπολείμματα. Όσο για τις πάνες των μωρών, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, που σε λίγα χρόνια θα το λύσουμε και στη χώρα μας, όπως έχει διαφανεί στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν ήδη κομποστοποιήσιμες πάνες από βιοπλαστικά (από πατάτα ή καλαμπόκι), που θα μπορούμε μετά τη χρήση να τις τοποθετήσουμε και αυτές στον ξεχωριστό κάδο των οργανικών προς κομποστοποίηση σε μονάδες, μαζί με τα υπόλοιπα οργανικά μας.Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr