Μήπως η πρόταση των οικολογικών οργανώσεων προωθεί μια μόνο τεχνολογία, αυτή των μονάδων κομποστοποίησης;

Ερώτηση: Μήπως η πρόταση των οικολογικών οργανώσεων προωθεί μια μόνο τεχνολογία, αυτή των μονάδων κομποστοποίησης;

Απάντηση: Μεγάλο λάθος. Αναφερόμαστε σε επιλογές που μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την εξάρτηση από μια και μόνο τεχνολογία, αλλά από πολύ περισσότερες, μικρότερου μεγέθους και πιο αποκεντρωμένες. Η «Πράσινη Πρόταση για τα απορρίμματα» όχι μόνο δεν έχει τεχνολογική μονομέρεια, αλλά περιέχει πολλές τεχνολογίες και μεθόδους, όπως:

α) την Οργανωμένη και ολοκληρωμένη Διαλογή στην Πηγή,

β) την οικιακή κομποστοποίηση,

γ) τους μηχανικούς κομποστοποιητές σε νοσοκομεία, στρατόπεδα, ξενοδοχεία, μεγάλους χώρους εστίασης για επί τόπου παραγωγή κομπόστ από τα οργανικά τους απορρίμματα,

δ) την δημιουργία δύο νέων ΚΔΑΥ,

ε) την δημιουργία αρκετών ακόμη Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

στ) την βελτίωση της λειτουργίας του υπάρχοντος ΕΜΑΚ (με συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις),

ζ) την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου σε Άνω Λιόσια – Φυλή,

η) Φυσικά την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών σε σχετικές μονάδες, όπου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και μικρή προδιαλογή ή μεταδιαλογή για την απομάκρυνση των μη επιθυμητών υλικών.

θ) είμαστε ανοικτοί στη δημιουργία του δεύτερου ΕΜΑΚ, με έμφαση όμως στην ανάκτηση υλικών και όχι στην παραγωγή RDF,

ι) είμαστε ανοικτοί στην αξιοποίηση της αναερόβιας χώνευσης και της ενεργειακής αξιοποίησης του παραγώμενου βιοαερίου, με την προϋπόθεση να συνδιαχειριζόμαστε και άλλα δύσκολα οργανικά απόβλητα, όπως από σφαγεία, από ελαιοτριβεία, οργανικά βιομηχανικά απόβλητα, ακριβώς για να έχει νόημα η πολύ ακριβότερη επένδυση σε σχέση με την αερόβια κομποστοποίηση,

ια) προτείνουμε ειδικές δράσεις επί τόπου κομποστοποίησης σε πάρκα και χώρους πράσινου στους ΟΤΑ,

ιβ) προτείνουμε 25 Κέντρα Ανακύκλωσης (Πράσινα Σημεία τα αναφέρουν άλλοι).

Όλα τα προηγούμενα δεν τα προτείνουμε με τον ίδιο τρόπο και μίγμα για κάθε περιφέρεια, αλλά τα προσαρμόζουμε στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες κάθε περιοχής. Από όλα τα προηγούμενα δεν νομίζω ότι ένας καλοπροαίρετος παρατηρητής θα μας έλεγε ότι μας διακατέχει μια εμμονή μόνο σε τεχνολογικές λύσεις ή ακόμη περισσότερο σε συγκεκριμένη τεχνολογική μονομέρεια.Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr