Γιατί είσαστε αντίθετοι με την καύση των απορριμμάτων; Είσαστε φοβικοί με την τεχνολογία; Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καύσεις απορριμμάτων, ακόμα και μέσα στις πόλεις;

Ερώτηση: Γιατί είσαστε αντίθετοι με την καύση των απορριμμάτων; Είσαστε φοβικοί με την τεχνολογία; Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καύσεις απορριμμάτων, ακόμα και μέσα στις πόλεις;

Απάντηση: Είμαστε αντίθετοι με την καύση των απορριμμάτων (σύμμεικτων ή μετά από βιο-ξήρανση) επειδή: α) είναι ακριβές, β) δεν έχουν κοινωνική συναίνεση, γ) δεσμεύουν τους ΟΤΑ για 25-30 χρόνια, δ) αντιστρατεύονται την ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση, ε) παράγουν επικίνδυνους αέριους ρύπους, στ) παράγουν τοξικά στερεά απόβλητα, ενώ δεν έχουμε στην Ελλάδα χώρο ταφής τοξικών, ζ) δημιουργούν λίγες θέσεις απασχόλησης, και η) τελικά επειδή υπάρχει λύση χωρίς όλα τα προηγούμενα προβλήματα (η Πράσινη Πρόταση των 4 ΜΚΟ).Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr