Δεν θεωρείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στις επενδύσεις διαχείρισης απορριμμάτων; Δεν νομίζετε ότι χρειάζονται να συμβάλλουν λίγο και οι ιδιώτες;

Ερώτηση: Δεν θεωρείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα στις επενδύσεις διαχείρισης απορριμμάτων; Δεν νομίζετε ότι χρειάζονται να συμβάλλουν λίγο και οι ιδιώτες;

Απάντηση: Δεν διαφωνούμε από θέση αρχής αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις. Το εάν, το πόσο και με ποιους όρους θα συμμετέχουν ιδιώτες θα πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση μεγάλου δημόσιου έργου. Πολλά από τα έργα που γίνονται σήμερα και πολλές από τις προμήθειες είναι από ιδιώτες πχ στην διαλογή κι ανακύκλωση των υλικών που μαζεύονται, στην κατασκευή μονάδων και χώρων ταφής απορριμμάτων συμμετέχουν, στην προμήθεια κάδων και οχημάτων κα. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν μετέχουν ή όχι ιδιώτες.

Δεν αποδεχόμαστε όμως ορισμένα λόμπυ και εταιρίες να κατευθύνουν τον σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων και να ωθούν στις πιο ακριβές και λιγότερο συμβατές με τις οικολογικές απαιτήσεις επιλογές.

Για μας το μεγάλο πρόβλημα με την χρηματοδότηση της διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι το εάν θα συμμετέχουν ιδιώτες ή όχι, αλλά το να πάμε προς τις καλύτερες δυνατές επιλογές, από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική πλευρά. Αν υλοποιηθεί η πρόταση την οποία υποστηρίζει η κυβέρνηση, η αποκεντρωμένη Περιφέρεια και ο ΕΣΔΚΝΑ απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα ποσά από τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και τότε αναγκαστικά θα συμμετέχουν στην μόνιμη λειτουργία των έργων και οι ιδιώτες για να αποσβέσουν τα κεφάλαιά τους. Οι επιλογές που γίνονται είναι οι πιο ακριβές και δεσμεύουν τους δήμους για τα επόμενα 25-30 χρόνια. Όμως, η Πράσινη Πρόταση, που έχουμε διατυπώσει για την Αττική μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, και άρα δεν χρειάζονται σε αυτά τα έργα να μπουν μόνιμα οι ιδιώτες για την λειτουργία τους. Άλλωστε, θα πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να απαιτούμε σαν κοινωνία να βλέπουμε και μεγάλα δημόσια έργα να λειτουργούν αποδοτικά και οικονομικά, όπως το καταφέρνει και ο ιδιωτικός τομέας.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr