Η πολιτεία και οι Δήμοι έχουν κάνει ότι θα έπρεπε για το θέμα των απορριμμάτων;

Ερώτηση: Η πολιτεία και οι Δήμοι έχουν κάνει ότι θα έπρεπε για το θέμα των απορριμμάτων;

Απάντηση: Είναι μεγάλες οι ευθύνες για το γεγονός ότι ακόμα συζητάμε στη χώρα μας για το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών, όπως και για το ότι δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και η υποχρεωτική ιεραρχία στην σειρά που πρέπει να τηρείται στην διαχείριση: πρόληψη/μείωση/αποφυγή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και μόνο στο τέλος της διαδικασίας επιλογή των μεθόδων τελικής διάθεσης. Αλλά έχουμε ήδη μια σημαντική νομοθεσία που ξεκίνησε με τον νόμο 2939/2001 και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και ΚΥΑ για μια σειρά προϊόντα που καταλήγουν στα άχρηστα (συμβάλλαμε και εμείς σε αυτή την εξέλιξη της νομοθεσίας και των πολιτικών) και την δημιουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Σε πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα ανακύκλωσης, Αλλά δυστυχώς πολλές αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα με την επιρροή σημαντικών λόμπυ και όχι στη βάση ενός δημόσιου διαλόγου, επιλογής των βέλτιστων από οικολογική και οικονομική άποψη λύσεων για τα απορρίμματα.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr