Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων

 

Το Έργο «Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων» υλοποιήθηκε το 2007 στο Δήμο Μελισσίων από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Οι στόχοι το Έργου ήταν:
Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εθελοντική ενεργοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του Δήμου Μελισσίων για την προώθηση στην πράξη της ιδέας της βιώσιμης διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 
 
Η ενημέρωση των κατοίκων για την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών και η παρακίνησή τους να συμμετάσχουν σε αυτή.
 
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες απασχόλησης στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση, καθώς και η συμβολή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε αυτούς τους τομείς.
 
Οι δημότες των Μελισσίων συμμετείχαν στο Έργο και αποτέλεσαν μέρος της λύσης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι, σταδιακά μειώθηκαν τα προς συλλογή – μεταφορά και τελική διάθεση απορρίμματα με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τους ίδιους και το δήμο τους. Στο δήμο Μελισσίων τοποθετηθήκαν στο πλαίσιο του Έργου 100 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε 100 νοικοκυριά.
 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, στο πλαίσιο του Έργου, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
 
Παράχθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση αλλά και για τις δυνατότητες απασχόλησης.
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων πολλοί φορείς, σύλλογοι και όλα τα σχολεία του Δήμου σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την οικιακή κομποστοποίηση και για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
 
Διανομή κάδων κομποστοποίησης σε νοικοκυριά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Αμφίδρομη επικοινωνία και συνεχής υποστήριξη των δημοτών για την εμπέδωση της οικιακής κομποστοποίησης.
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων και συζητήσεων, σε συνεργασία με το Δήμο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, αλλά και τις δυνατότητες απασχόλησης.
 
Στο πλαίσιο του Έργου εκπαιδεύτηκε και ενεργοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός δημοτών, στις κατοικίες των οποίων τοποθετήθηκαν οι ειδικοί κάδοι κομποστοποίησης, τους οποίους τροφοδοτούν με οργανικά υλικά, μειώνοντας τα σκουπίδια τους και παράγοντας χρήσιμο λίπασμα – κομπόστ, που καταλήγει στους κήπους και τις γλάστρες τους. Οι δημότες ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση διαφορετικών υλικών και τον τρόπο συμμετοχής τους. Επίσης, ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
 
Το Έργο «Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση στο Δήμο Μελισσίων» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση». Οι Ενέργειες συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συμβολή της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr