Διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για τα απόβλητα; Ή ακριβά αδιέξοδα;

 

Δελτίο Τύπου του ΣΕΚ 03/2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Ή ΑΚΡΙΒΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ;

Τα αδιέξοδα δεν «πέφτουν από τον ουρανό». Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Η επιλογή των διαγωνισμών με τη μέθοδο ΣΔΙΤ ΔΕΝ είναι λύση, διότι:

Α. Εάν οι τελικές τεχνολογικές επιλογές βασίζονται στην αποκλειστική διαχείριση συμμείκτων και στη παραγωγή RDF-SRFή στην ενεργειακή αξιοποίηση, τότε δε θα μπορούν να επιτευχθούν οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα με τους καθορισμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα της Οδηγίας 98/2008. Ποιοι θα υπογράψουν συμβάσεις 25-27 χρόνων για παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων δημιουργώντας νέα αδιέξοδα, όταν η Ελλάδα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη τήρηση της οδηγίας 98/2008 και οι συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι σε εξέλιξη.

Β. Οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ σε Αττική, Πελοπόννησο, Σέρρες, Αγρίνιο, Πύργο, Πάτρα, Κοζάνη προβλέπουν παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων και ποσότητες περίπου 2 εκατομμύρια τόνους, δυναμιτίζοντας τις προσπάθειες για Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση για 25 χρόνια. Ακυρώνοντας και τον οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ για κομποστοποίηση στην πηγή, που έχει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλαφάτη (???)

Γ. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ, ανάλογα τις τεχνολογικές επιλογές, που θα γίνουν στους κλειστούς ανταγωνιστικούς διαλόγους, μπορούν να εκτοξεύσουν το κόστος και τα Δημοτικά τέλη στα ύψη. Οι Δήμοι και οι Δημότες πρέπει και οφείλουν να εκτρέψουν με Οικιακή Κομποστοποίηση, Πράσινα Σημεία και Ανακύκλωση σημαντικές ποσότητες αποβλήτων – από τις μονάδες επεξεργασίας – για να μειώσουν το κόστος. Τότε όμως θα έχουμε ρήτρα που θα πληρώνουμε όλοι εάν δεν εισέρχονται στις μονάδες οι «εγγυημένες» ποσότητες με συνέπεια νέα αδιέξοδα. Οι Δήμοι που θα συμβάλουν στη μείωση των αποβλήτων και στην επίτευξη των εθνικών στόχων θα έχουν ποινή; Πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία της μονάδας επεξεργασίας στην περιοχή Κόση της Λάρνακας στην Κύπρο. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η εισερχόμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την εγγυημένη, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ρήτρα και το κόστος ανά τόνο να έχει αυξηθεί κατά 80% (!!!)

Ο ΣΕΚ επισημαίνει και πάλι ότι η Πρόληψη, η ΔσΠ, η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση είναι μονόδρομος.

 • Επειδή είναι σύμφωνες με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και τις υποχρεώσεις της χώρας μας.
 • Επειδή είναι οι πλέον οικονομικές επιλογές.
 • Έχουμε υποχρέωση και είναι τα μόνα ρεαλιστικά και βιώσιμα σενάρια.
 • Να μειώσουμε περαιτέρω την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων μέσω της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης.

o Να εκτρέψουμε από τις μονάδες επεξεργασίας τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα βιοαποβλήτων, μέσω δράσεων Οικιακής Κομποστοποίησης, Δημοτικής Κομποστοποίησης και Ανακύκλωσης.

o Να εντατικοποιηθεί η Ανακύκλωση Χαρτιού, Πλαστικού, Αλουμινίου, Σιδήρου, Γυαλιού με πύκνωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου των μπλε κάδων και με υλοποίηση ειδικών δράσεων με τοποθέτηση χωριστών κάδων ανά υλικό σε καθορισμένα σημεία.

 • Να νομοθετηθεί η Διαλογή στην Πηγή των βιοαποβλήτων ως υποχρεωτική για όλους τους δήμους, ώστε να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι ΔσΠ των οργανικών του νόμου 4042
 • Να καθοριστούν κίνητρα και αντικίνητρα για Διαλογή στην Πηγή των βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς (SuperMarkets, ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering, λαϊκές αγορές, βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων) βάσει καθορισμένων κριτηρίων.
 • Να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα έργα που προβλέπει ο ΟΔΗΓΟΣ του ΕΠΠΕΡΑΑ μέσω του ΕΣΠΑ. Η κοινωνία διψά για Διαλογή στην Πηγή και Ανακύκλωση αλλά με συνειδητές επιλογές και πράξεις και όχι ευχολόγια.

Για τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ που είναι σε εξέλιξη:

 • Να ορισθεί ως υποχρεωτικό το πλαίσιο

Πρόληψη – Ανακύκλωση – ΔσΠ – Κομποστοποίηση – Πράσινα Σημεία

στα πλαίσια του ανταγωνιστικού διαλόγου.

 • Οι Ευρωπαϊκοί πόροι να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση συνολικά προγραμμάτων

ΔσΠ – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση

Συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος προγραμμάτων

Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

 • Τα έργα να είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας όσων έχουν προδιαγραφεί, ορίζοντας ως βασική παράμετρο τη σταδιακή μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων που θα οδεύουν προς επεξεργασία σε ποσοστό 10% ανά έτος για τα πέντε πρώτα έτη και την αντίστοιχη αύξηση των προδιαλεγμένων υλικών προς διαχείριση.

Για το 10% ανά έτος που θα εκτρέπεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προτείνεται να επεξεργάζεται:

 • Με μικρές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης είτε/και Αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου υλικού.
 • Με οικιακή Κομποστοποίηση
 • Με χωροθέτηση «Πράσινων Σημείων», εξοπλισμό μείωσης όγκου και ανάκτησης υλικών.
 • Με δημιουργία κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης πολλών ειδικών υλικών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Με εγκατάσταση συστημάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων – εγκατάσταση καφέ κάδου – ξεκινώντας από τις πλέον αραιοκατοικημένες περιοχές και δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης κλειστού τύπου.
 • Στον αγωνιστικό διάλογο να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι φορείς ΠΑΣΕΠΠΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΕΕΔΣΑ, ΣΕΚ, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4 ΜΚΟ (Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης), Ένωση Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, Δίκτυο ΦΟΔΣΑ.
 • Ειδικότερα για το διαγωνισμό της Αττικής:

Να προκηρυχθούν τα έργα για συνολική ποσότητα max650.000 t/y (Φυλή) – 50.000 t/y (Γραμματικό) – 50.000 t/y (Κερατέα). Η τεχνολογία των έργων θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του παραγόμενου RDF, και στη μεγιστοποίηση των ανακτώμενων υλικών προς ανακύκλωση και την παραγωγή κομπόστ. Το κόστος αυτών των έργων δεν ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 350 εκατομμυρίων των έργων φαραωνικής έμπνευσης και αντίστοιχου κόστους. Μάλιστα, τα 100 εκατομμύρια ευρώ ήδη υπάρχουν στην Αττική και δε χρειάζονται επιπλέον χρηματικά ποσά από ιδιώτες ή από επιπλέον δανειοδότηση.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ

Δημήτρης Κανακόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επεξηγήσεις συμβόλων:

ΣΕΚ : Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης

ΣΔΙΤ : Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα

RDF – SRF : Υποκατάστατο καυσίμου

ΕΠΠΕΡΑΑ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΔσΠ : Διαλογή στην Πηγή

ΕΣΠΑ : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΠΑΣΕΠΠΕ : Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

ΠΟΕ–ΟΣΑ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΕΔΣΑ : Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΚΕΔΕ : Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

ΠΕΔ ΑΣΣΙΚΗΣ : Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

ΜΚΟ : Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Δίκτυο ΦΟΔΣΑ : Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr