Η συλλογή των ανακυκλωσίμων επεκτείνεται στο Σικάγο

 

Η υπηρεσία ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους (ανακύκλωση συσκευασιών) του Σικάγο επεκτείνεται σε επιπλέον 131.000 νοικοκυριά το Μάρτιο και τον Απρίλιο καθώς ο δήμαρχος έχει ως στόχο την εξάπλωση του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλη την πόλη.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης με μπλε κάδους, παρέχει υπηρεσίες συλλογής ανακυκλώσιμων ανά δύο εβδομάδες σε κατοίκους οι οποίοι μένουν σε μονοκατοικίες ή σε κτίρια με δύο, τρία ή και τέσσερα νοικοκυριά. Συνολικά η επέκταση θα συμπεριλάβει 340.000 νοικοκυριά και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2013. Αυτή τη στιγμή, από τις υπηρεσίες του προγράμματος των μπλε κάδων εξυπηρετούνται 260.000 νοικοκυριά.

«Το Σικάγο δε θα είναι πια ένας μύθος δύο πόλεων όσον αφορά το ζήτημα της ανακύκλωσης»', σχολίασε ο δήμαρχος RahmEmanuel. «Η υιοθέτηση νέων στρατηγικών θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την ανακύκλωση σε κάθε κοινότητα το 2013 και οι κάτοικοι θα έχουν σύντομα μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακύκλωσης, γεγονός που θα κάνει το Σικάγο μια πόλη πιο φιλική προς το περιβάλλον και με περισσότερο πράσινο. Σε μία προσπάθεια να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να μειώθούν τα λειτουργικά κόστη που βαρύνονται οι  φορολογούμενοι, τον Οκτώβριο του 2011, ο Emanuel εφάρμοσε τον «ελεγχόμενο ανταγωνισμό» για τις υπηρεσίες ανακύκλωσης. Μέσα σε ένα χρόνο, ο ανταγωνισμός μείωσε το κόστος ανακύκλωσης κατά 4,7 εκατομμύρια δολάρια ανοίγοντας το δρόμο για τη διάδοση της ανακύκλωσης σε όλη την πόλη.

Ο δήμος σχεδίασε για τις λειτουργίες της ανακύκλωσης σε ολόκληρη την πόλη μια ετήσια επένδυση 19,2 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκρινόμενη με τα 31,1 εκατομμύρια δολάρια που θα είχαν δαπανηθεί χωρίς την εφαρμογή του «ελεγχόμενου ανταγωνισμού» προκύπτει μια μείωση της τάξης του 38%.

Σταδιακή Επέκταση

Για την εξομάλυνση της μετάβασης, ο Δήμος είπε ότι θα πραγματοποιηθεί σταδιακή επέκταση των νέων υπηρεσιών ανακύκλωσης σε κάθε μία από τις έξι περιοχές που θα εξυπηρετηθούν. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση των προγραμμάτων και των δρομολογίων της περισυλλογής.

«Το Τμήμα Δρόμων και Υγειονομίας και οι συνεργάτες του επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας στις περιοχές σταδιακά, προκειμένου να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση με αποτελεσματικές λειτουργίες και να βεβαιώσουμε ότι οι τωρινές υπηρεσίες ανακύκλωσης δε θα επηρεαστούν αρνητικά», εξήγησε ο CharlesWilliams, ο αρμόδιος του Τμήματος Δρόμων και Υγειονομίας.

Αναφέρθηκε ότι πριν την έναρξη της νέας υπηρεσίας σε κάθε περιοχή, νέοι μπλε κάδοι θα τοποθετηθούν μπροστά από κτίρια και το προσωπικό θα συνδιάσει τη ραδιοσυχνότητα αναγνώρισης κάδου με τη σωστή διεύθυνση. Στους κάδους θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους τύπους των υλικών που πρέπει να ανακυκλώνονται όπως και για το πρόγραμμα υπηρεσιών. Ξεκίνησε επίσης μια εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την πόλη για να δημιουργήσει ενθουσιασμό και συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τα συλλεγμένα υλικά μεταφέρονται σε ένα εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης, όπου διαχωρίζονται σε διαφορετικά υλικά και δεματοποιούνται ή πακετάρονται για μεταφορά στα εργοστάσια.

Πηγή: www.waste-management-world.com

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr