Νέα του Athens Biowaste

 

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AthensBiowaste, πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συνάντηση των φορέων υλοποίησης του προγράμματος με τις πρυτανικές αρχές. Στη συνάντηση συμμετείχε και εκπρόσωπος της ΟΕΑ, η οποία είναι μέλος της επιτροπής καθοδήγησης του προγράμματος. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για το Έργο και τους στόχους του, αλλά και η εκκίνηση της εφαρμογής του στο χώρο του Πανεπιστημίου με την τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων από το χώρο της φοιτητικής λέσχης. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στο πρόγραμμα και γίνεται το πρώτο σημείο από το οποίο ξεκινά η διαλογή στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Η συλλογή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται σε μικρούς κάδους, εξοπλισμένους με βιοδιασπώμενες σακούλες από άμυλο, οι οποίες στη συνέχεια τοποθετούνται σε μεγάλους καφέ τροχήλατους κάδους. Οι κάδοι θα αδειάζονται από απορριμματοφόρο του δήμου, το οποίο φέρει την ειδική σήμανση του Έργου. Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του προσωπικού της κουζίνας της φοιτητικής λέσχης από το προσωπικό του δήμου και του ΕΜΠ, που συμμετέχει επίσης στο Έργο.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαχείριση των βιοαποβλήτων με τη διαλογή στην πηγή θα πετύχει αλλά και θα επεκταθεί. Ανέφερε μάλιστα ότι σε σύντομο διάστημα θα ανακοινωθεί από το Δήμο Αθηναίων το αποτέλεσμα της μελέτης για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των απορριμμάτων του δήμου, η οποία φέρεται να δίνει έμφαση στην ενεργειακή αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με την παραγωγή βιοαερίου μεταξύ άλλων.

Τον Ιούνιο αναμένεται η επέκταση του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και στις επιλεγμένες περιοχές του Δήμου της Αθήνας (Κυπριάδου και Γκάζι) με τη διανομή 2.048 μικρών καφέ κάδων για τα νοικοκυριά και 70 μεγαλύτερων σε καφέ-εστιατόρια.

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr