Αποτελεσματικότερη εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων με μικρές μονάδες

Τελευταίος ομιλητής στο επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ» ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, επιχειρώντας να κάνει έναν απολογισμό για τα 10 χρόνια της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, αναγνώρισε κι αυτός ότι έχουν γίνει – κι έχουν επιτευχθεί – πολλά στο κομμάτι της ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά λίγα σε όλα τα άλλα πεδία της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
Στην παρούσα φάση σχεδιάζεται να προκηρυχθούν τέσσερα μεγάλα έργα καύσης στην Αττική. Θα ήταν όμως προτιμότερο, επισήμανε, αντί για γιγάντια έργα θερμικής επεξεργασίας – που, συν τοις άλλοις, από τη στιγμή που ο όγκος των απορριμμάτων της Αττικής ένεκα της κρίσης μειώνεται, δε θα δουλεύουν στο 100% της δυναμικότητάς τους – να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην ανακύκλωση συσκευασιών και την κομποστοποίηση. 
Στο σύνολο της χώρας, περνά μέσα τους μπλε κάδους το 5% των απορριμμάτων, στην Ελευσίνα όμως, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειας του Δήμου και του δημάρχου το ποσοστό αυτό έφτασε το 20%-25%, είπε ο κ. Κυρκίτσος. «Θεωρώ ότι στόχος μας πρέπει να είναι, με τις κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αυτό το 5% να γίνει πανελλαδικά 25%. Επίσης, να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη της εναλλακτικής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων μέσω της ίδρυσης πολλών μικρών μονάδων όπως έγινε στην ανακύκλωση. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρές μονάδες κομποστοποίησης σε κάθε νοσοκομείο ή σε κάθε κατασκήνωση». 
Κατά τον πρόεδρο  της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, υπάρχουν κι άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν κάλλιστα να υιοθετηθούν. Μια από αυτές είναι τα λεγόμενα «πράσινα σημεία», που υπάρχουν στη δυτική Ευρώπη και που με μικρές επενδύσεις της τάξης των 30.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διάφορα καταστήματα με δραστηριότητες στη λογική της ανακύκλωσης πέραν των συσκευασιών: επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων κλπ. «Για να καταλήξω: πρέπει να θέσουμε ως στόχο να αυξηθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση που σήμερα βρίσκονται ακόμη πολύ χαμηλά και όχι να προσανατολιστούμε προς μεγάλες μονάδες καύσης», τόνισε ο κ. Κυρκίτσος.
 
 
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr