Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος για τα Μηδενικά Απόβλητα.

Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος για τα Μηδενικά Απόβλητα (European Pathway to Zero Waste - EPOW), είναι μια συνεργασία μεταξύ των Waste and Resources Action Programme (WRAP), LIFE+, Pathway to zero Waste και της South East England Development Agency (SEEDA), η οποία στοχεύει στην ανάδειξη μιας διαφορετικής προσέγγισης της μηδενικής τελικής ταφής των απορριμμάτων στην νοτιοανατολική Αγγλία. Το EPOW είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα Life+, το οποίο διερευνά χρήσιμους τρόπους για να πετύχουμε το στόχο μηδενικά απορρίμματα προς ταφή. Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2013 και θα μοιραστεί τα αποτελέσματα του με τις σχετικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τα μηδενικά απορρίμματα είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζει τη βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών και ωφελεί την οικονομία και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος European Pathway to Zero Waste Programme ως μέρος του National Sustainable Procurement Programme (NSPPPP) σε συνεργασία των EPOW, DEFRA και του The Marrakech Task Force on Sustainable Public Procurement, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την κατανόηση των όρων που αφορούν στη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στον κατασκευαστικό κλάδο. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με διάφορες θεματικές ενότητες σχετικές με δημόσια έργα, βιώσιμη επίπλωση χώρων, την επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή των υλικών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των τηλεπικοινωνιών. Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε ενότητας παρέχεται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  Ο παρακάτω σύνδεσμος σας παραπέμπει σε σχετική ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας.
 
 
 
 
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr