Η Ιταλία οδηγείται στο δικαστήριο για παραβιάσεις της οδηγίας για τις χωματερές

Η Ιταλία παραπέμπεται στο δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κατηγορία μεταφοράς αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Malagrotta στη Ρώμη και σε άλλους ΧΥΤΑ χωρίς επαρκή επεξεργασία. Σύμφωνα με την Επιτροπή οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής που βρίσκονται στην περιοχή της Λάτσιο γεμίζονται με απορρίμματα που δεν έχουν υποστεί την επεξεργασία που απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία εξαιτίας της περιορισμένης ερμηνείας από τις Ιταλικές αρχές σχετικά με το τι θεωρείται επαρκής επεξεργασία.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Janez Potočnik η, η Επιτροπή καλεί την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι οι χωματερές που λειτουργούν κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η Οδηγία για την Υγειονομική Ταφή ορίζει πως τα απόβλητα προς τελική διάθεση πρέπει πρώτα να υποστούν επεξεργασία. Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν από κάποιες «φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των απορριμμάτων προκειμένου να μειώσουν τον όγκο τους ή τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, ώστε να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση.»
Μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυρίζεται ότι κάποια από τα αστικά απόβλητα που παράχθηκαν στην Λάτσιο δεν έχουν περάσεις από μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας πριν την ταφή επειδή η Λάτσιο δε διαθέτει επαρκή υποδομή σε αυτόν τον τομέα.
Ως αποτέλεσμα κάποια από τα αστικά απόβλητα που έχουν ταφεί στο ΧΥΤΑ Malagrotta και άλλους ΧΥΤΑ στη Λάτσιο, δεν υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία, η οποία η Επιτροπή δήλωσε θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σωστή διαλογή σε ρεύματα αποβλήτων και τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος.
Οι τελευταίες πληροφορίες που δόθηκαν από τις Ιταλικές αρχές υπέδειξαν ότι περίπου 735.000 τόνοι αποβλήτων κάθε χρόνο στην επαρχία της Ρώμης διαφεύγουν της επεξεργασίας και ακόμη 120.000 τόνοι επίσης μένουν χωρίς επεξεργασία στην κοντινή επαρχία Λατίνα.
ΣΥΝΘΛΙΨΗ
Η Ιταλία θεωρεί ότι τα απόβλητα που έχουν ταφεί στις επαρχίες της Ρώμης και της Λατίνας, πρέπει να θεωρούνται «επεξεργασμένα» γιατί συνθλίβονται πριν ταφούν. 
Η Επιτροπή δε συμφωνεί ότι μία απλή σύνθλιψη ή τεμαχισμός των μη διαλεγμένων απορριμμάτων πριν την υγειονομική ταφή είναι αρκετό για την πρόληψη ή τη μείωση των περισσότερων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου (όπως απαιτείται τόσο από την Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής όσο και από το Πλαίσιο Οδηγιών για τα απόβλητα), και λέγεται ότι η επεξεργασία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη σωστή διαλογή των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων.
Υπό το φως των ανωτέρων, η Επιτροπή έστειλε επίσημη προειδοποιητική επιστολή στις 17 Ιουνίου του 2011 και αιτιολογημένη άποψη στην 1 Ιουνίου του 2012.Μετά από μελέτη των απαντήσεων των Ιταλικών αρχών, η Επιτροπή οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι ελλείψεις στην επεξεργασία αποβλήτων στη Λάτσιο, πιθανότατα θα συνεχιστούν μέχρι το 2015.
Πηγή: www.waste-management-world.com
 
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr