Συνέδριο ευαισθητοποίησης και επιχειρηματικής δικτύωσης - ΤΟΠΕΚΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΡΙΑΣΙΟΣ», ενημερώνει για την υλοποίηση ενός συνεδρίου ευρείας κλίμακας και συμμετοχής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την επιχειρηματική δικτύωση των ωφελουμένων της εν λόγω Πράξης, μέσω της παρουσίασης και της εισαγωγής τους στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής.

Το Συνέδριο θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα «Δημοτικού Συμβουλίου», στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος.

Δείτε το πρόγραμμαΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr