Επιστολή του ΣΕΚ για τη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων»

Προς:  Υπουργεία ΠΕΚΑ
 
Σχετικά με την προτεινόμενη και στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης ΚΥΑ, με θέμα «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων», ο ΣΕΚ καταθέτει τα κάτωθι σχόλια – προτάσεις:
 
1. Αναδεικνύεται και πάλι η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016), προς αποφυγή συγχύσεων και αυθαίρετων ερμηνειών.
Ενδεικτικά : Η ΚΥΑ 114218 προβλέπει μόνο κλειστά συστήματα κομποστοποίησης, ενώ η προτεινόμενη προβλέπει – και είναι θετικό – και σειράδια ανοικτού τύπου.
Πρόταση: Να προστεθεί παράγραφος
«Υπερισχύει η προτεινόμενη ΚΥΑ έναντι της ΚΥΑ 114218 στα σημεία όπου διαπιστώνεται αντίφαση και έως την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ΚΥΑ 114218».
 
2. Αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη άμεσης έκδοσης ΚΥΑ για τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και τους όρους παραλαβής τους από τις μονάδες επεξεργασίας (είτε ΜΒΕ, είτε μονάδες κομποστοποίησης, είτε μονάδες αναερόβιας χώνευσης).
Οι υποχρεώσεις της χώρας μας όπως αναφέρονται στις οδηγίες 98/2008, 31/1999 και Ν. 4042/2011 προϋποθέτουν την εκτεταμένη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Δεδομένου δε ότι στις ΜΒΕ το 70% τουλάχιστον του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους αφορά τη Μηχανική Διαλογή, είναι κατανοητό ότι η παραλαβή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δημοτών με το 30% του Gate Fee έναντι των σύμμεικτων.
 
3. Ο ΣΕΚ υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη καθιέρωσης του «καφέ» κάδου για την αντιμετώπιση των τωρινών αδιεξόδων. Είναι θετικό βήμα η καθιέρωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της ΜΒΕ, αλλά επείγει εξαιρετικά η καθιέρωση πολιτικής ελαχιστοποίησης των σύμμεικτων αποβλήτων.
 
4. Επιμέρους παρατηρήσεις
Η προτεινόμενη ΚΥΑ μειώνει τα όρια αποδοχής στα βαρέα μέταλλα Κάδμιο (Cd), Νικέλιο (Ni), Ψευδάργυρος (Zn), το οποίο είναι θετικό. Αυξάνει όμως τα όρια σε Χαλκό (Cu) και Χρώμιο (Cr) και δημιουργεί προβληματισμό.
Πρόταση: Να παραμείνουν τα όρια της ΚΥΑ 114218 και να προστεθεί επίσης το Αρσενικό (As) το οποίο απουσιάζει.
Πρόταση: Να προστεθεί στις υγειονομικές προδιαγραφές του υλικού τύπου κόμποστ, η εναλλακτική επιλογή για επίτευξη θερμοκρασίας ≥ 70 οC για μία (1) ώρα τόσο στα σειράδια ανοικτού τύπου όσο και στους κλειστούς βιοαντιδραστήρες κλειστού τύπου.
 
Ο Προεδρος του ΣΕΚ
Δημήτρης Κανακόπουλος
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΚ
Παππάς Γεώργιος
Κυρκίτσος Φίλιππος
Βροντάνης Πάνος
Κρότσης Σπύρος
Γεωργίου Ευάγγελος
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr