Εξελίξεις στο θέμα της πλαστικής σακούλας από τη WRAP

Τα δεδομένα που δημοσιεύει η WRAP στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι το 2012 χρησιμοποιήθηκαν στα σούπερ-μάρκετ 8,1 εκ. πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. Δηλαδή επήλθε μια αύξηση της τάξης του 1,3% σε σχέση με το 2011, αλλά συγκρίνοντας με το έτος 2006 (12,2 εκ.), οπότε και άρχισε η έρευνα, έχει παρατηρηθεί μείωση κατά 34%. Το βάρος των σακουλών, για το ίδιο διάστημα 2011-2012, μειώθηκε στους 70.400 τόνους από 72.300. Έτσι, ενώ ο αριθμός των σακουλών αυξήθηκε, το βάρος μειώθηκε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται όλο και λιγότερη πρώτη ύλη για την παρασκευή τους. Συνολικά, από το 2006 έως το 2012 επήλθε μια μείωση της τάξης του 50% στα πλαστικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται ετησίως.
Τα βήματα που ακολουθούνται από τις τοπικές κυβερνήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των θετικών αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια. Στην Ουαλία η κυβέρνηση επέβαλλε τέλος χρήσης στις σακούλες μιας χρήσης 5 πένες (6 λεπτά) το 2011. Τα έσοδα που προκύπτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κοινωνικό σκοπό και ιδιαίτερα για το περιβάλλον. Τον Απρίλιο του 2013 ακολούθησε η κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας και τον Οκτώβριο του 2014 θα ψηφιστεί και στη βουλή της Σκωτίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της WRAP. Τα δεδομένα του 2012 είναι διαθέσιμα εδώ.
Πηγή: www.wrap.org.ukΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr