Το «ZeroWastePro» στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, στις 16:45 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης πρόκειται να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Έργο «PromotingZeroWaste» (ZeroWastePro1CAP-MED12-35) και το «CO2ZW» - το Υπολογιστικό Εργαλείο Οικολογικού Αποτυπώματος για τη Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ευρώπη. Η παρουσίαση θα γίνει στο 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ATHENS2014 2nd International Conference on Sustainable Solid Waste Management), που θα πραγματοποιηθεί 12-14 Ιουνίου 2014, στο Royal Olympic Hotel - Αθανασίου Διάκου 28 στην Αθήνα.

Αντικείμενο του Συνέδριου είναι το σημαντικό θέμα της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσα από την προώθηση αποδοτικών τεχνολογιών και ασφαλών πρακτικών. Εστιάζει κυρίως στα βιοαπόβλητα και τα άλλα ρεύματα οργανικών αποβλήτων. Στοχεύει στο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των πολιτών και να τους πληροφορήσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων με έμφαση στην κομποστοποίηση και στην ποιότητά της, στην πρόληψη αποβλήτων και στο διαχωρισμό στην πηγή, καθώς και στην ανακύκλωση. Θα δοθεί η ευκαιρία σε επιστήμονες και ειδικούς από κυβερνητικούς φορείς, δήμους, ιδιωτικούς οργανισμούς, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανταλλάξουν ιδέες, πρόσφατες τεχνικές και εμπειρίες σε όλους τους τομείς της διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων.

Το ZeroWasteProστοχεύει στην προώθηση της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, μέσω της διάδοσης παραδοτέων προϊόντων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. Στο Έργο αναπτύσσονται εργαλεία και προτείνονται πρακτικές επιλεγμένες από την ομάδα έργου ως οι πλέον κατάλληλες για εφαρμογή, στον αντίστοιχο τομέα. Μέσω της συμμέτοχης στο Συνέδριο θα προωθηθεί και θα παρουσιαστεί το «CO2ZW» - το Υπολογιστικό Εργαλείο Οικολογικού Αποτυπώματος για τη Διαχείριση Αποβλήτων στην Ευρώπη, που αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους δήμους και ήδη χρησιμοποιείται σε χώρες του εξωτερικού.

Πατήσετε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr