Αντίο Σκουπίδια!

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Promoting Zero Waste» (ZeroWastePro1CAP-MED12-35), παράχθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο "Αντίο Σκουπίδια".

Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία του “Zero Waste”, δηλαδή της ελάχιστης ή μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και συμπληρώνεται από τις πρακτικές zero waste που επιτυγχάνεται. Κατά τη διάρκεια του, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση, ενώ ενημερώνονται και για τις δράσεις που αφορούν σε αυτές τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων. Στο σενάριο αυτό περιέχονται και ορισμένες δραστηριότητες που προϋποθέτουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα, έτσι οι διδασκόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία αλλά και αφομοιώνουν με μεγαλύτερη ευκολία τις νέες πληροφορίες λόγω του οπτικοακουστικού υλικού που τους παρέχεται. Επιπροσθέτως, λόγω της βιωματικής του φύσης το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο ενδέχεται να γίνει και «μάθημα ζωής » για τους μαθητές δημιουργώντας τους μία βαθύτερη οικολογική συνείδηση.

Το Zero Waste Pro στοχεύει στην προώθηση της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, μέσω της διάδοσης παραδοτέων προϊόντων, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. Στο Έργο αναπτύσσονται εργαλεία και προτείνονται πρακτικές επιλεγμένες από την ομάδα έργου ως οι πλέον κατάλληλες για εφαρμογή, στον αντίστοιχο τομέα. Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr