Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη του Zero Waste Pro

 

Την Παρασκευή στις 20 Ιουνίου 2014, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και επίδειξης της Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης του Zero Waste Pro στους παιδαγωγούς του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Οι εργαζόμενοι του Κέντρου ενημερώθηκαν για τις πρακτικές της Μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, αλλά και για το ευρωπαϊκό Έργο ZeroWastePro. Τους επιδείχθηκαν οι ιστοσελίδες τους έργου ZerowasteProκαι πιο αναλυτικά η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη, με χρήση της οποίας μπορούν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με τα παιδιά.
Η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη είναι ένα πλούσιο παραδοτέο έγγραφο, προϊόν του ZeroWastePro, το οποίο συγκεντρώνει πολλά περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά εργαλεία και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτικός είτε για να υλοποιήσει μεμονωμένες περιβαλλοντικές δραστηριότητες είτε για να πραγματοποιήσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τη διαχείριση απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη, όπως και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του Έργου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.zerowastepro.eu/.
 
 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr