Δελτίο Τύπου : ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


                                                                                                                                                      Αθήνα, 21 Iουνίου 2016

                              Η Πρόληψη Αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ξεκινά

Με κεντρικό σύνθημα «Η Πρόληψη Αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ξεκινά», διοργανώνεται την Παρασκευή 24 Ιουνίου στην Αθήνα (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ακαδημίας 18, Αθήνα, στις 9:30 πμ) το τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS-LAWPRET (Local Authorities Waste PREvention Training) που υλοποιήθηκε με στόχο να παράσχει στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβενία την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατάρτιση για την εκπόνηση Σχεδίων και Δράσεων Πρόληψης Αποβλήτων στους δήμους.

Το έργο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014 με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ μέσω του Ι.Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας με επικεφαλής εταίρο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α) και συμμέτοχους στην υλοποίηση τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη, τη ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ και το Δήμο Αθηναίων από Ελλάδα, την εταιρία UpToDate από την Κύπρο, το ινστιτούτο BistraPtujαπό από τη Σλοβενία και το δίκτυο RREUSE με έδρα το Βέλγιο.
Κατά την υλοποίηση του LAWPreT δημιουργήθηκε ένα σύνολο παραδοτέων και διοργανώθηκαν δραστηριότητες κατάρτισης και πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις:

 • Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για το προσωπικό των ΟΤΑ
 • Η συλλογή των εθνικών στρατηγικών για την πρόληψη των αποβλήτων.
 • Η ανάπτυξη του Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων
 • Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου
 • Ένα πιλοτικό εργαλείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 3 εβδομάδων που διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης στα αγγλικά, ελληνικά και σλοβένικα και σεμινάριο κατάρτισης 2 ημέρων για τουλάχιστον 60 εκπαιδευόμενους από την Ελλάδα, 20 από την Κύπρο και 20 από τη Σλοβενία.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για 60 εργαζόμενους σε ελληνικούς ΟΤΑ, για 20 εργαζόμενους σε κυπριακούς και 20 σε ΟΤΑ της Σλοβενίας.
  • 4 σεμινάρια (2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 1 στη Σλοβενία) για την παρουσίαση του Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων.
  • 4 συνέδρια στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σλοβενία και το Βέλγιο.

Με την ολοκλήρωση του έργου περισσότεροι από 125 εργαζόμενοι σε ΟΤΑ σε 3 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Σλοβενία) βελτίωσαν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων. Εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να προτείνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές πρόληψης αποβλήτων στον οργανισμό τους, καθώς και στις πόλεις ή / και τις περι φέρειές τους. Είναι πλέον σε θέση να εκπονήσουν Σχέδια Πρόληψης για τους δήμους τους, να υλοποιήσουν πολλές δράσεις Πρόληψης και να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές για το υπόλοιπο προσωπικό του οργανισμού τους. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν στο μέλλον τις γνώσεις και τηνκαλή εμπειρία που απέκτησαν και σε άλλες τοπικές / περιφερειακές αρχές. Η πλατφόρμα εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και η κατάρτιση είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να μπορούν να επωφελούνται και να εφαρμόζουν παρόμοια προγράμματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς και για να μπορούν να εκπαιδεύονται νέα μέλη του προσωπικού.
Ενημερώθηκαν 280 άτομα από τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων, καθώς και για τις δυνατότητες που τους δίνει η πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό να ενημερώνονται και να αυτο-εκπαιδεύονται.
Περισσότεροι από 125 συμμετέχοντες, που παρακολούθησαν τα σεμινάρια για τη χρήση του Οδηγού Πρόληψης, βελτίωσαν τα προσόντα τους, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για την εφαρμογή της πρόληψης των αποβλήτων, στις τοπικές αρχές που εργάζονται καθώς και σε άλλες ομάδες / οργανισμούς που ανήκουν.
Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις εκδηλώσεις της LAWPreT θα ενημερώνονται και εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα, τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις αντίστοιχες εθνικές για την πρόληψη των αποβλήτων.
Τα βασικά συμπεράσματα από την υλοποίηση του έργου ήταν τα εξής :

 • Υπάρχει τεράστια γενικότερη έλλειψη πληροφόρησης γύρω από τα θέματα της πρόληψης αποβλήτων στους δήμους της χώρας.
 • Υπάρχει ανάγκη για στοχευμένα σχέδια και δράσεις πρόληψης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε δήμου.
 • Διαπιστώθηκε η ανάγκη η κεντρική διοίκηση και οι κεντρικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση πολλών δράσεων πρόληψης.

Επειδή πολλές δράσεις πρόληψης υλοποιούνται χωρίς κόστος και ταυτόχρονα μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στο τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, σε αυτή την πολύ δύσκολη και αρνητική οικονομική συγκυρία που βιώνει σήμερα η χώρα μας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διαχείριση αποβλήτων οφείλουμε να δουλέψουμε πολύ συστηματικά και να συμπεριλάβουμε με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο την ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σαν κύριο μέρος της λύσης του προβλήματος των απορριμμάτων.

 

Δείτε εδώ και την πρόσκληση του Συνεδρίου

 

Άτομα Επικοινωνίας της ΟΕΑ:
Φίλιππος Κυρκίτσος 693-6140795
Αντιγόνη Δαλαμάγκα 210-8224481
Γιώργος Δητρόπουλος 210-8224481

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr