Δελτίο Τύπου: 3ο forum διαβούλευσης του LIFE DEBAG

   LIFE DEBAG LIFE14 GIE/GR/001127                            

                                                                                           Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού
                                                                                      μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       Αθήνα, 22/09/2016

 

Δελτίο Τύπου
3ο forum διαβούλευσης του LIFE DEBAG

Παρουσίαση της Θαλάσσιας Στρατηγικής και διαβούλευση για τις πολιτικές μείωσης της πλαστικής σακούλας και του ύψους του ενδεχόμενου «τέλους».

Την Παρασκευή 16η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ, υπό την αιγίδα των ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, το 3ο forum διαβούλευσης για τη Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «LIFE DEBAG: Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο παρουσιάζονται στο τέλος του Δελτίου Τύπου.

Στο 3ο forum διαβούλευσης, εκτός των εταίρων του έργου, συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς, ο Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, εκπρόσωποι των ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, το ΕΛΚΕΘΕ, οι Σύνδεσμοι παραγωγής πλαστικής σακούλας, εκπρόσωποι βιομηχανιών και αλυσίδων super markets, εκπρόσωπος του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης για τις συσκευασίες (ΣΕΔ-ΕΕΑΑ), περιβαλλοντικές οργανώσεις, ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, μελετητές, κ.ά. Συνολικά, συμμετείχαν περισσότεροι από 60 σύνεδροι, που ενδιαφέρονται από διάφορες θέσεις για το θέμα της πλαστικής σακούλας.

Το 3ο forum επικεντρώθηκε σε δύο θεματικές ενότητες: α) στη Θαλάσσια Στρατηγική σε σχέση με τη Μείωση της Πλαστικής Σακούλας και β) στα μέτρα πολιτικής για τη Μείωση της Πλαστικής Σακούλας με έμφαση στο Μέτρο της Θέσπισης Τέλους, ενόψει της εναρμόνισης της Ελλάδας με τη σχετική Οδηγία (ΕΕ) 2015/720. Τόσο μέσα από τις εισηγήσεις όσο κι από τον διάλογο που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν με εμβρίθεια όλες οι παράμετροι του θέματος (το ακριβές πρόγραμμα του 3ου forum παρουσιάζεται στο τέλος του Δελτίου Τύπου). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα πολιτικής για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και κυρίως στο ύψος του ενδεχόμενου «τέλους» και στον τρόπο διαχείρισης του.

Δείτε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου με τις σημαντικότερες προτάσεις και απόψεις που διατυπώθηκαν καθώς και το Πρόγραμμα του  3ου forum διαβούλευσης του LIFE DEBAG

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr