ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ: «Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και ανακύκλωση συσκευασιών»

«Ο δρόμος για τα μηδενικά απόβλητα στην Κοζάνη ξεκινάκαι η επιτυχία εξαρτάται από όλους μας»
Ο Δήμος Κοζάνης υλοποίησε σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του, πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων, που περιελάμβανε:

  • Ενημέρωση, μέσω περιβαλλοντικών παρουσιάσεων, περίπου 3000 μαθητών και τωνεκπαιδευτικών τους, σε περισσότερες από 27 σχολικές μονάδες του Δήμου (γιαπερισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).
  • Παραγωγή και διανομή δύο ενημερωτικών φυλλαδίων και μιας αφίσας για τη ΔσΠ τωνανακυκλώσιμων υλικών και την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων.
  • Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ για την ΔσΠ για χρήση κυρίως στα τοπικά ΜΜΕ.
  • Παραγωγή και προώθηση διαδικτυακού παιχνιδιού (μέσω της σελίδας Facebook τουΔήμου Κοζάνης) για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων προς τηνΑνακύκλωση με ΔσΠ (βρείτε το διαδικτυακό παιχνίδι εδώ).
  • Πραγματοποίηση κεντρικής ανοικτής εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις10 Φεβρουαρίου (19:00) στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη, με εισηγήσεις για την ορθολογικήδιαχείριση των απορριμμάτων και τις δράσεις – έργα που υλοποιεί και προγραμματίζει οΔήμος Κοζάνης (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).

Στόχος των δράσεων ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση με Διαλογή στην Πηγή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά τοπικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και λόγο της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας, μέσω των ενεργών πολιτών και της ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη στον πολίτη (για ενημερωτικό ρεπορτάζ πατήστε εδώ).Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr