Δελτίου Τύπου : Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στον δήμο Ελευσίνας μπαίνει σε νέα πορεία

 

                                                                                                                          

Ελευσίνα, Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

 

O Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, υλοποίησε στις 27 Απριλίου 2017 στις 12:00, ανοικτή στους τοπικούς φορείς και στο κοινό συνέντευξη τύπου με θέμα: «Η Πολιτική Διαχείρισης Απορριμμάτων και η Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στον Δήμο Ελευσίνας». Στην ανοικτή συνέντευξη τύπου, που έλαβε χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευσίνας, παρουσιάστηκε από τον Παπαδόπουλο Δημήτρη (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης) η πολιτική του δήμου για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, έγινε συνοπτική παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του δήμου από τον Δρ. Χρηστίδη Αναστάσιο (Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας) και έγινε παρουσίαση του προγράμματος ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα στον δήμο, από τον Δρ. Κυρκίτσο Φίλιππο (Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης). Μετά την συνέντευξη τύπου έγινε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους. Στο τέλος του ΔΤ επισυνάπτεται και το αναλυτικό πρόγραμμα της ανοικτής συνέντευξης τύπου.

Ιδιαίτερα για το πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα παρουσιάσθηκαν τα οφέλη της ανακύκλωσης και ο ρόλος της ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των δημοτών, ώστε να γίνει ο Δήμος Ελευσίνας ο πρώτος δήμος της Ελλάδας στην ανακύκλωση.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα περιλαμβάνει:

  • Παραγωγή και διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου, που μοιράσθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους στην ανοικτή συνέντευξη τύπου,
  • Καταγραφή υπάρχουσας ανακύκλωσης του δήμου Ελευσίνας,
  • Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα σε περίπου 8.000 κατοίκους του δήμου Ελευσίνας για τα οφέλη της ανακύκλωσης και για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην ανακύκλωση και γενικότερα στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ),
  • Έρευνα για την άποψη των δημοτών όσον αφορά την ανακύκλωση και την διάθεση συμμετοχή τους, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της ενημέρωσης Πόρτα - Πόρτα.

Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα είναι δράση «κλειδί» για την επιτυχία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ελευσίνας και αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση. Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • H πραγματοποίηση έρευνας της γνώμης των δημοτών για την ανακύκλωση και την ΔσΠ,
  • Η ευαισθητοποίηση–ενημέρωση και κυρίως η ενεργός συμμετοχή των δημοτών,
  • Η μείωση των προς τελική επεξεργασία απορριμμάτων του Δήμου με τη δραστική αύξηση της Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης, αλλά και  με δράσεις Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,
  • Η διαχρονική μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων με οικονομικά οφέλη για τους δημότες.

Η ενεργοποίηση των δημοτών, ο ρόλος και λόγος της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου μπορούν να κάνουν τον Δήμο Ελευσίνας πρωτοπόρο στην Ανακύκλωση.

 

Εκ μέρους της

Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Εκ μέρους του

Δήμου Ελευσίνας

Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος της ΟΕΑ

Παπαδόπουλος Δημήτριος και

Δρ. Αναστάσιος Χρηστίδης

 

 

 

Το ακριβές πρόγραμμα της ανοικτής συνέντευξης τύπου ήταν το ακόλουθο:

 

Πρόγραμμα ανοικτής συνέντευξης τύπου

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, Δημαρχείο Ελευσίνας

12:00-12:10

Η Πολιτική Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ελευσίνας

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

12:10-12:20

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ελευσίνας

Δρ. Χρηστίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας

12:20-12:30

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα στο Δήμο Ελευσίνας

Δρ. Κυρκίτσος Φίλιππος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

12:30-13:00

Ερωτήσεις από εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

13:00-13:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση με τοπικούς φορείς και δημότες του Δήμου Ελευσίνας


   

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr