Δελτίο Τύπου LIFE DEBAG για την ΚΥΑ σχετικά με τη μείωση της πλαστικής σακούλας

Έστω και με εννεάμηνη καθυστέρηση είναι θετικό ότι υπογράφτηκε και τέθηκε σε ισχύ η ΚΥA 180036/952/10.8.2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017), η οποία στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την Οδηγία 2015/720 αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη χώρα μας. Το LIFE DEBAG εκτιμά ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει πράγματι ουσιαστικές ρυθμίσεις και εργαλεία προς την κατεύθυνση επίτευξης μείωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με κύριο μέτρο τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους το οποίο θα αξιοποιείται για την ενίσχυση δράσεων που θα στοχεύουν κυρίως στην αλλαγή της περιβαλλοντικής κουλτούρας και της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

Δείτε το Δελτίο Τύπου για περισσότερες πληροφορίεςΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr