Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε με μεγάλα οφέλη η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στο Δήμο Ελευσίνας

                                                                                                                                         

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλα οφέλη η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στο 26% των νοικοκυριών του Δήμου Ελευσίνας

                                                                                                                             

                                                                                                                                 Ελευσίνα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

 

O Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, υλοποίησε το διάστημα 7 Δεκεμβρίου 2016 με 7 Νοεμβρίου 2017 πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμο Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώθηκαν αναλυτικά περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι του Δήμου Ελευσίνας (3.045 νοικοκυριά – καταστήματα της Ελευσίνας, με έμφαση στις περιοχές της Μαγούλας και της κάτω Ελευσίνας, που αντιστοιχούν στο 26% του πληθυσμού του δήμου) για τα οφέλη της ανακύκλωσης και για όλα τα θέματα της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στην ανακύκλωση, στο πιλοτικό πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) με καφέ σακούλα και γενικότερα ενεργή συμμετοχή των δημοτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα περιελάμβανε:

 

  • Παραγωγή και διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου, που μοιράσθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους στην ανοικτή συνέντευξη τύπου και διανεμήθηκε με πολλούς άλλους τρόπους (socialmedia, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.),
  • Καταγραφή υπάρχουσας διαχείρισης του Δήμου Ελευσίνας,
  • Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα σε περίπου 8.000 κατοίκους του Δήμου Ελευσίνας για τα οφέλη της ανακύκλωσης, την συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα ΔσΠ των οργανικών και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην γενικότερη διαχείριση,
  • Έρευνα κοινής γνώμης μεταξύ των δημοτών για την ανακύκλωση και την περαιτέρω διάθεση ενεργοποίησή τους.

 

Τα τελικά συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος Πόρτα – Πόρτα ενημέρωσης συνοψίζονται στα εξής:

 

  • Οι δημότες αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά το πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα και έδειξαν ότι θέλουν αυτή να γίνεται με συστηματικό και να ολοκληρωθεί σε όλο τον δήμο.
  • Οι συμμετέχοντες δημότες στο πρόγραμμα ενημέρωσης έδειξαν ότι διαθέτουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσης για τα θέματα της ανακύκλωσης στο δήμο και είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν την μέχρι σήμερα συμμετοχή τους στα προγράμματα ΔσΠ του δήμου για τα ανακυκλώσιμα υλικά και για τα οργανικά υλικά στο άμεσο μέλλον.
  • Η εκτίμηση από τα υπάρχοντα δεδομένα είναι ότι από το παρόν πρόγραμμα ενημέρωσης μπορεί να προκύψει το 2018 μία αύξηση εκτροπής από την ταφή τουλάχιστον 326 τόνων ετησίως για τον δήμο.
  • Εκτιμάται ότι το ετήσιο οικονομικό όφελος του δήμου από αυτή την αύξηση της εκτροπής των ανακυκλώσιμων υλικών προς τον μπλε κάδο, της εκτροπής προς το ειδικό ρεύμα των βιοαποβλήτων και του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με 400 νέους κάδους, μπορεί να φθάσει και τις 39.000 ευρώ ετησίωςαπό το 2018 και μετά.

 

Είναι προφανές ότι η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο τον δήμο και να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα 8.500 νοικοκυριά του δήμου. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά οφέλη για τον Δήμο Ελευσίνας από την συνολική αύξηση της εκτροπής των ανακυκλώσιμων υλικών προς τον μπλε κάδο μπορούν να ξεπεράσουν τα 108.000 ευρώ ετησίως (με αυξανόμενους διαχρονικούς ρυθμούς εφόσον συνεχίζεται η ενημέρωση) με μία εκτιμώμενη αύξηση της εκτροπής από την ταφή αρχικά της τάξης των 910 τόνων ετησίως τα επόμενα έτη.

 

Εκ μέρους της

Οικολογικής Εταιρεία Ανακύκλωσης

Εκ μέρους του

Δήμου Ελευσίνας

Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος της ΟΕΑ

Παπαδόπουλος Δημήτριος και

Δρ. Χρηστίδης Αναστάσιος

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr