Έργο Πρόληψη για Μαθητές

«Πρόληψη για Μαθητές»

Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»

Αθήνα, 04/12/2017

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης έργου, με τίτλο «Πρόληψη για Μαθητές» που υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Μέτρου: «Καινοτόμες Δράσεις Με Τους Πολίτες» στον Άξονα «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις». Το έργο που έχει ως στόχο την προώθηση της πρόληψης των αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης στους νέους ανθρώπους βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης με ημερομηνία έναρξης 9/10/2017 και ημερομηνία λήξης 8/4/2019. Οι φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν και στους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο είναι οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ζακύνθου, Αγιάς, Χερσονήσου, Κοζάνης, η ΠΕΔΑ Αττικής, καθώς και οι ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου, ΦΟΔΣΑ Λάρισας και ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας. Το έργο περιλαμβάνει:  

•    Δημιουργία και διανομή του «Οδηγού Πρόληψης για Μαθητές» σε όλες τις δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες των δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
•    Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις για την Πρόληψη που θα λάβουν χώρα στα σχολεία των δήμων που συμμετέχουν.
•  Εκδηλώσεις και εργαστήρια που θα λάβουν χώρα στους συμμετέχοντες δήμους με σκοπό την προώθηση των δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης στα παιδιά και στις οικογένειες τους.

Παραδοσιακά, τα στερεά απόβλητα θεωρούνται μια από τις κύριες πηγές ρύπανσης. Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη λύση σε σχέση με τη (μη βιώσιμη) υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, ωστόσο, η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι ακόμη καλύτερη επιλογή. Το προτιμότερο είναι να πάψουν να παράγονται απόβλητα και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, οι επόμενες επιλογές είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση. Το Καλύτερο Απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ.

Το έργο είναι απολύτως «συνδεδεμένο» με την εθνική νομοθεσία. (Ν. 2939/2001-ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001, Ν. 4042/2012-ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012). Σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.2939/2001, μεταξύ των κύριων αρχών της εναλλακτικής διαχείρισης είναι:

Η αρχή της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους. και περαιτέρω: η αρχή της κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών και της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και εν συνεχεία, στην ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών.

Η βελτίωση της ενημέρωσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι ένας από τους γενικούς στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, το έργο με τίτλο «Πρόληψη για Μαθητές» θα συμβάλλει:

•    Στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη, την αλόγιστη κατανάλωση και την παραγωγή αποβλήτων και
•    Στην παράλληλη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις πρόληψης αποβλήτων και γενικότερα σε δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

 

Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» έχει δικαιούχο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και προϋπολογισμό 49.997,40€. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπο-μέτρο Α: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού, Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».

 

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της

Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

 

Τέντα Δήμητρα

Συντονίστρια του έργου

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr