Σύσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Στις 19 Αυγούστου 2010, κατόπιν σχετικού δελτίου τύπου που ακολουθεί, ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συμμετέχει ως μέλος του Οργανισμού με τον πρόεδρό της Δρ. Κυρκίτσο Φίλιππο. Αναπληρωματικό μέλος είναι η Δαλαμάγκα Αντιγόνη, Πολιτικός Επιστήμονας - Περιβαλλοντολόγος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π»

Mε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), δημιουργείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών τόσο στα Ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια έργα, σύμφωνα με τον ν.2939/2001. Πιο συγκεκριμένα:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. Θα ανακυκλώνονται ή αξιοποιούνται,

    το 30% μέχρι το τέλος του 2012,
    το 50% μέχρι το τέλος του 2015,
    το 70% μέχρι το 2020.

2. Δημιουργούνται οι προυποθέσεις για την ίδρυση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών αυτών.

3. Προβλέπονται μέτρα για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

4. Περιλαμβάνονται μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6,5 εκατομμύρια τόνοι υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, κάθε χρόνο, σε χωματερές, λατομεία και ρέματα, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες και ορισμένες φορές δυσεύρετες πρώτες ύλες, καθώς και να ρυπαίνετε και να επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον.

Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση επεκτείνεται η ανακύκλωση και στα υλικά εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων διασφαλίζοντας πληρέστερα και αποτελεσματικά την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

Η ενεργοποίηση και βιώσιμη λειτουργία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι σημαντική και απαραίτητη πράξη για τη περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και για το γεγονός ότι πολλά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων αφορούν επικίνδυνα απόβλητα.


Το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε, έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από τους ακόλουθους:


1.      Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη του Λαζάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή  τον Χατζημπίρο Κίμωνα του Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εκπρόσωποι του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α).

2.      Ο Μαράτος Σταύρος του Μαρίνου, Δικηγόρος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά την Αρφανάκου Αναστασία του Δημητρίου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3.      Ο Τερζής Ευάγγελος του Νικολάου, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ραζή Ιωάννη του Γεράσιμου, Μηχανολόγο-Μηχανικό του ΕΜΠ και Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης-Αξιοποίησης, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

4.      Ο Λουκάτος Ανδρέας του Χαράλαμπου, Χημικός-Περιβαλλοντολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Περίδη Σταύρο του Χρήστου, Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5.      Ο Κουταλάκης Χαράλαμπος του Αριστοτέλη, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ράλλη Γκέκα του Σωκράτη, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6.      Ο Κορομάντζος Βασίλειος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Φούρα Ανδρέα του Αθανασίου, Δήμαρχο Πατρέων, ως εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ.

7.      Ο Ραβάνης Παύλος του Θεοφίλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταματούκο Δημήτριο του Πέτρου, Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Ευβοίας, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

8.      Η Κεκελέκη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, από το ΚΕΠΚΑ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πασχαλίδη Γεώργιο του Αναστασίου, από την Ένωση Καταναλωτών Καβάλας, ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.)

9.      Ο Κυρκίτσος Φίλιππος του Διογένη, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ορίζεται τακτικό μέλος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με αναπληρωματικό μέλος την Δαλαμάγκα Αντιγόνη του Παναγιώτη, Πολιτικό Επιστήμονα-Περιβαλλοντολόγο.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr