Πρόσκληση στην Εκδήλωση του έργου «Πρόληψη για Μαθητές» στη Χερσόνησο Κρήτης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), σε συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου και το Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, σας προσκαλούν στην εκδήλωση του έργου «Πρόληψη για Μαθητές», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στο 1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου στις 10:30.

Η πρόληψη είναι το μέλλον στη διαχείριση αποβλήτων και οι νέοι είναι η ελπίδα για να το πετύχουμε. Παραδοσιακά, τα στερεά απόβλητα θεωρούνται μια από τις κύριες πηγές ρύπανσης. Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη λύση σε σχέση με τη (μη βιώσιμη) υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, ωστόσο, η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι η βέλτιστη επιλογή. Η ΟΕΑ σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση υλοποιεί ένα καινοτόμο έργο για την διάδοση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με έμφαση στους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά πολιτών που τώρα θέτει τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της πρόληψης των αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης με την ενεργοποίηση νέων ανθρώπων, και περιλαμβάνει:

  • Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις για την Πρόληψη για Μαθητές που θα λάβουν χώρα σε σχολεία των 5 περιοχών του προγράμματος.
  • Σχεδιασμό και διανομή ενός καινοτόμου Οδηγού Πρόληψης για Μαθητές σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες.
  • Εκδηλώσεις και εργαστήρια με σκοπό την προώθηση των δράσεων πρόληψης αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης.
Η εκδήλωση θα συνδυαστεί με την απονομή των βραβείων για το«Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» στα σχολεία νικητές. Η βράβευση θα γίνειαπό το δήμαρχο Χερσονήσου, Γιάννη Μαστοράκη και τον πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας, Βαρδή Φραγκιαδάκη. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών αρχών, των δασκάλων και των σχολικών εκπροσώπων, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τις επερχόμενες δράσεις του έργου «Πρόληψη για Μαθητές» και η παρουσίαση και διάδοση των σχετικών με την πρόληψη θεμάτων και πρακτικών.

Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Μέτρου: «Καινοτόμες Δράσεις Με Τους Πολίτες» στον Άξονα «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις», και θα υλοποιηθούν δράσεις στην Αττική με την ΠΕΔΑ και στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγιάς, Ζακύνθου, Κοζάνης και Χερσονήσου. Επίσης, οι κατά τόπους δράσεις γίνονται και σε συνεργασία με τους ΦΟΔΣΑ Λάρισας, Ζακύνθου και Βόρειας Πεδιάδας.

 

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr