ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ZERO WASTE ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Στις 27/9/2021 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Zero Waste Διοίκηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» και ειδικότερα του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 ".
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 49.990,00 ευρώ.
Το έργο, η διάρκεια του οποίου είναι 18 μήνες,  θα υλοποιηθεί από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) (ως δικαιούχος) σε συνεργασία με τους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ζωγράφου.
Στόχος του έργου είναι η δραστική μείωση παραγωγής  αποβλήτων σε επιλεγμένα διοικητικά κτίρια των δυο (2) Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ζωγράφου.
Επίσης, το έργο στοχεύει στο να εφαρμοστούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς σε γραφεία και διοικητικούς χώρους, ώστε να μειωθεί δραστικά η παραγωγή αποβλήτων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη χρήση πλαστικών μίας χρήσης και αποτελώντας, έτσι, μια καλή πρακτική που θα μπορούσε να μεταφερθεί  και σε άλλα διοικητικά κτίρια των δύο Δήμων, καθώς και σε ανάλογες διοικητικές δομές και κτίρια του συνόλου των διοικητικών και άλλων δομών, καθώς και επιχειρήσεων της χώρας.
Η υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνει δράσεις, που αφορούν σε:
  • Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στα κτίρια
  • Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, συλλογή και ανακύκλωση
  • Χωριστή συλλογή των οργανικών υλικών και κομποστοποίηση
  • Πρόληψη χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης
  • Πράσινες συμβάσεις και προμήθειες
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
  • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο 2108224481 ή μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr