Το πρόγραμμα Zero Waste Future

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), με την υποστήριξη του ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca Cola Foundation), της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Εντάσσεται στην κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future της Coca-Cola. Στοχεύει στη δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa), με στόχο τη  μείωση  των απορριμμάτων τους, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων τους και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και εξατομικευμένης καθοδήγησης και υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα «Ζero – Waste Future», η οποία εστιάζει σε 3 βασικούς πυλώνες:

 • Την Παρέμβαση
 • Την Εκπαίδευση και
 • Την Αλλαγή Συμπεριφοράς

Βάσει αυτών των τριών πυλώνων πραγματοποιούνται επιστημονικά σχεδιασμένες δράσεις εστιασμένες στην πρόληψη, τη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Η Πλατφόρμα απευθύνεται σε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της φιλοξενίας και της καφεστίασης (Ho.Re.Ca)

Μέσω της συμμετοχή τους στο Δίκτυο οι επιχειρήσεις Ho.Re.Ca έχουν τη δυνατότητα:

 • Να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλικής οικονομίας,
 • Να αυξήσουν το ποσοστό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους,
 • Να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές και τεχνογνωσία προς όφελος της επιχείρησης τους αλλά και της τοπικής κοινωνίας
 • Να ενημερωθούν για τη νομοθεσία και να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν με επιτυχία
 • Να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα,
 • Να λάβουν διάκριση
 • Να αξιοποιήσουν την προβολή τους μέσω ενός ευρύ δικτύου επικοινωνίας
 • Να συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Να δραστηριοποιηθούν ενεργά για την αποτροπή της Κλιματικής Αλλαγής

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μία σειρά εργαλείων που επικοινωνούνται και παρέχονται δωρεάν στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca τα οποία  περιλαμβάνουν:

 • Διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια επαναλαμβανόμενα σε τακτικά χρονικά διαστήματα
 • Εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τις ιδιαίτερες συνθήκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
 • Μεταφορά, επικαιροποίηση και προσαρμογή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας προσαρμοσμένες στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Οδηγούς «Zero Future» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Παροχή κάδου για τα οργανικά απορρίμματα στους Δήμους που δεν πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων  

Οι επιχειρήσεις Ho.Re.Ca έχουν τη δυνατότητα ακολουθώντας 5 απλά βήματα να γίνουν Gold, Silver ή Bronze μέλη του ΖWF ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν.

 

Κάνετε τώρα εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα ZeroWasteFuture.gr και γίνετε μέλη του 1ου Zero Waste HoReCa Δικτύου στην Ελλάδα!Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr