Συνέδριο για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα διοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ο Δήμος Θεσσαλονίκης

 

Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023

Πρόκειται για το 2ο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece και θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00-17.30 στη Θεσσαλονίκη.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 2ο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. – 17.30 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται με τη μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία και έχει στόχο να αναδείξει την καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας καλές πρακτικές και την αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου συγκροτείται από θεματικές ενότητες και  περιλαμβάνει για πρώτη φορά, την αναλυτική παρουσίαση ιδιαίτερα χρήσιμων μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του LIFE-IP CEI-Greece, οι οποίες συνδέονται με τις απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πιλοτικά έργα για :

  • την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων και τη στροφή προς λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία (όπως το σύστημα Πληρώνω-όσο-Πετάω),
  • τη χωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων,
  • τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων,  
  • την εφαρμογή δέσμης μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας,
  • δράσεις για την ενίσχυση της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων,
  • ενέργειες Δικτύωσης αλλά και Ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (Εθελοντικές Συμμαχίες,  Οικοδόμηση Δυναμικού για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας, λειτουργία Παρατηρητηρίου και Εθνικού Αποθετηρίου Κυκλικής Οικονομίας, διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας με τη χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάλληλων Εργαλείων Επικοινωνίας) κ.α.

Το 2ο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι από την πολιτική ηγεσία της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος - Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και κ. Πέτρος Βαρελίδης (έχει προσκληθεί) - Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων) και από εποπτευόμενους φορείς δημόσιας διοίκησης (Πράσινο Ταμείο, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης - Πρόεδρος Δ.Σ. και Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, κα. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια - Διευθύνουσα Σύμβουλος), καθώς και ο κ. Μιχάλης Γεράνης,  Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλίες από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα έργα και πρωτοβουλίες, αλλά και μία ενότητα αφιερωμένη στην παρουσίαση του  ευρωπαϊκού έργου της Κύπρου LIFE-IP CYzero Waste λόγω της ιδιαίτερης συνάφειας των δύο ολοκληρωμένων έργων LIFE, ως προς τη συμβολή τους, στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και στην υποστήριξη των εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα και την πρόσκληση του συνεδρίου.

 

Χορηγοί Επικοινωνίας:

https://greenagenda.gr/
 

 

https://www.voria.gr/

 

Επικοινωνία:
Circular Greece, LIFE-IP CEI-Greece, LIFE18 IPE/GR/000013
https://circulargreece.gr/el/
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T. 213 1513081Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr