ΕΠΠΕΡ – Πρωτοβουλίες Όχι Απόβλητα

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στην προσπάθειά της να προωθήσει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων υλοποίησε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Πρωτοβουλίες όχι απόβλητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩΔΕ που χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 80%.

Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της χώρας μας για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας σε επτά πόλεις της χώρας μας.

Read MoreΟι δράσεις αυτές ξεκίνησαν με παρουσιάσεις στα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, σε επτά περιοχές της χώρας μας Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αιτωλικό.

Ο σκοπός των παρουσιάσεων ήταν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, που είναι ο πυρήνας και το μέλλον της χώρας μας, σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να κάνουν την πρακτική της ανακύκλωσης μέρος της δικής τους καθημερινότητας και των οικογενειών τους.

Η παρουσίαση του προγράμματος ήταν δομημένη με τρόπο διαδραστικό ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και να συμμετέχουν σε αυτή παραθέτοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες απόψεις και απορίες. Ήταν φτιαγμένη με τρόπο που μπορεί να είναι κατανοητή και από τις μικρότερες ηλικίες των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού ενώ μπορούσε να παρέχει περισσότερη επιστημονική γνώση στις πιο προχωρημένες ηλικίες των παιδιών του Γυμνασίου.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ήταν η διοργάνωση ημερίδων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και των πολιτών καθώς και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που αφορούν τους τρόπους μείωσης του όγκου των στερεών απόβλητων μέσα από την εναλλακτική διαχείριση, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη βιώσιμη διαχείριση, τις λύσεις και την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Σκοπός των ημερίδων ήταν η συμμετοχή με ομιλίες των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και οργανώσεων, των εκπαιδευτικών και εκπρόσωπων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να έρθει αντιμέτωπη με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και μέσα από τον διάλογο να αναζητήσει τις σωστές λύσεις για το κάθε δήμο.

Όλη αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δεν αρκέστηκε μόνο στις ημερίδες και στις παρουσιάσεις στα σχολεία αλλά και στην προβολή του προγράμματος από τα τοπικά και εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να ενημερωθεί για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον από τα απόβλητά μας και να προβληθούν οι λύσεις μέσα από την εναλλακτική διαχείριση τους.

Με τις δράσεις του προγράμματος «Πρωτοβουλίες όχι Απόβλητα» επιδιώξαμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα μείωσης, πρόληψης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών κάθε ηλικίας, κατανοώντας πως ο μεγαλύτερος όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε δεν είναι άχρηστα υλικά αλλά ανακυκλώσιμα προϊόντα.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr