Αλλάζοντας Συμπεριφορές

Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ για την προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία, υλοποιούν πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Η ανακύκλωση πάει σχολείο!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού από συνεργάτες της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Στην παρουσίαση συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές απαντώντας και θέτοντας ερωτήσεις αλλά και εκφράζοντας την γνώμη τους. Η παρουσίαση διαρκεί όσο μια διδακτική ώρα και πραγματοποιείτε στο χώρο του σχολείου, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη διεύθυνση του σχολείου.

Το περιεχόμενο της παρουσίασης, συνοπτικά, περιλαμβάνει την παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές αυτών. Επιπλέον, δίνετε έμφαση στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και παρουσιάζονται υλικά που μπορούν να μπουν μέσα στους μπλε κάδους αλλά και ο τρόπος που μπορούν οι μαθητές και οι οικογένειες τους να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Στόχος αυτής της δράσης είναι οι μαθητές να αποκτήσουν  ολοκληρωμένη εικόνα για την διαχείριση των απορριμμάτων. Να αντιληφθούν τον ρόλο τους στην διαχείριση των απορριμμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στα προγράμματα ανακύκλωσης που υλοποιούνται από το σχολείο ή τον δήμο τους.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr