Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες, νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν το περιβάλλον και την εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Display # 
Title Hits
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών KYA 41624 1432
Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ΚΥΑ 50910 1714
Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων KYA 29407 1761
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και δια− χείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 2188
ΚΥΑ - Βιοδιασπώμενα πλαστικά 3173
Νόμος 3854 Τροποποίηση του ν.2939 3092
Ηλεκτρικές Στήλες - ΚΥΑ 2656
Μπάζα (ΑΕΚΚ) - ΚΥΑ 4862
Π.Δ. 109 - Ελαστικά 1936
Π.Δ. 116 - ΟΤΚΖ 2106