Επιστολή του ΣΕΚ προς την Υπουργό ΠΕΚΑ

Κυρία Υπουργέ

Με την ΚΥΑ 11418-ΦΕΚ 1016Β (17/11/1997) νομοθετήθηκαν το πλαίσιο προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

Στο παράρτημα Ι παράγραφος 7 και συγκεκριμένα στις «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης» (σελ. 12.962) αναφέρεται ότι: «Στις εγκαταστάσεις αυτές πραγματοποιείται η επεξεργασία των οικιακών κυρίως απορριμμάτων και επιτυγχάνεται ο μηχανικός διαχωρισμός κι η ανάκτηση...»

Στα αναφερόμενα για τις μονάδες κομποστοποίησης στο παράρτημα Ι παράγραφος 7 (υποπαράγραφοι 4Γ Ι α, 4Γ Ι β, 4Γ Ι γ) αναφέρεται ότι η κομποστοποίηση γίνεται σε βιομηχανικά κτίρια. Κατά την άποψη μας – όπως είναι και λογικό – η κομποστοποίηση σε βιομηχανικά κτίρια με απόσμηση και αποκονίωση, που αναφέρει ο συντάκτης του νόμου αφορά τα Αστικά Απόβλητα.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοβουλίες για τη μείωση των απορριμμάτων στο Δήμο Miklavž na Dravskem Polju της Σλοβενίας

Η Σλοβενία αποτελείται από 210 Δήμους και έχει συνολικό πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους.

Αποτελεσματικός διαχωρισμός αποβλήτων συσκευασίας: Το σύστημα συλλογής αποβλήτων συσκευασίας «κίτρινη σακούλα» είναι απλό και αποτελεσματικό τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δημόσιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων καθώς επιτρέπει τη συλλογή πολλών διαφορετικών υλικών συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, μέταλλα και συσκευασίες tetra pak). Κάθε νοικοκυριό χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη κίτρινη σακούλα. Η συλλογή των κίτρινων σακουλών γίνεται πόρτα πόρτα με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται μείωση των οικιακών αποβλήτων κατά 25%. Πιο συγκεκριμένα, η μάζα των αστικών απορριμμάτων μειώθηκε από 276 κιλά ανά κάτοικο σε 65 κιλά ανά κάτοικο.

Ανάπτυξη κοινωνικής επιχείρησης: Το Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης είναι μια κοινωνική επιχείρηση που προσλαμβάνει άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Κέντρο συλλέγει χρησιμοποιημένο εξοπλισμό (έπιπλα, οικιακά είδη, εξοπλισμό για σπορ και δραστηριότητες...) και στη συνέχεια επιδιορθώνει και ανακατασκευάζει με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Ένωση των Σλοβενικών Οικολογικών Κινημάτων-ZEG

Η Ένωση των Σλοβενικών Οικολογικών Κινημάτων-ZEG είναι μια ένωση οργανώσεων που συνδέει εθελοντικά περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτικές και τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλες ενώσεις προκειμένου να εκπληρωθούν οι κοινοί στόχοι για ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Η ένωση ιδρύθηκε το 2002. Αυτή τη στιγμή, συνδέει 40 ενώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και 18 μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα. Αρχικά, μια οργάνωση η οποία ονομάστηκε «Σλοβενική Οικολογική Κίνηση» ιδρύθηκε το 1992 και ο αριθμός των μελών της έφτασε τα 1800. Επειδή αυτός ο αριθμός των μελών δεν θα μπορούσε να είναι ανήκει σε μια οργάνωση, το 1997 ιδρύθηκε η Ένωση των Σλοβενικών Οικολογικών Κινημάτων -ZEG.

Διαβάστε περισσότερα...

Συλλογή Πόρτα-Πόρτα στην Ιταλία και εφαρμογή ΠΟΠ

Ο κ. Raphael Rossi παρουσίασε στο Διακρατικό Εργαστήριο για τη εφαρμογή «Μηδέν Απόβλητα» που οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Low Cost Zero Waste Municipality" την πόρτα-πόρτα συλλογή αποβλήτων στην Ιταλία όπως εφαρμόζεται σε αστικές, επαρχιακές και τουριστικές περιοχές καθώς και το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω.

Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων πόρτα-πόρτα είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των αποβλήτων. Με την εφαρμογή της στην Ιταλία παρουσιάστηκε μείωση της συνολικής απορριπτόμενης ποσότητας, καλύτερος διαχωρισμός ρευμάτων αποβλήτων με αποτέλεσμα να οδηγούνται προς ανακύκλωση περισσότερα απόβλητα.

Συγκεκριμένα η συλλογή πόρτα-πόρτα δεν εφαρμόζεται σε όλη τη Ρώμη, στην περιοχή που γίνεται η συλλογή πόρτα-πόρτα το ποσοστό χωριστής συλλογής ανέρχεται στο 65%, ενώ στην περιοχή που δεν εφαρμόζεται το ποσοστό της χωριστής συλλογής είναι 23%.

Με την συλλογή πόρτα πόρτα απομακρύνονται οι κάδοι από τους δρόμους με αποτέλεσμα να επιδρά θετικά στην εικόνα της πόλης, να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χώρο και να διατηρούνται καθαρότεροι οι δρόμοι.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Συλλογή Πόρτα-Πόρτα στην Καταλονία

Τους στόχους, αλλά και τα αποτελέσματα του προγράμματος συλλογής πόρτα-πόρτα στην Καταλονία παρουσίασε ο Δρ. Ignasi Puig Ventosa, εκπρόσωπος του Καταλανικού Συνδέσμου Δήμων για τη συλλογή απορριμμάτων πόρτα-πόρτα, στο διακρατικό εργαστήρι που οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MED «Low Cost Zero Waste Municipalities».

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

  1. Προώθηση του προγράμματος συλλογής πόρτα-πόρτα.
  2. Ενημέρωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων (και άλλων φορέων) για τη συλλογή πόρτα-πόρτα.
  3. Διαμόρφωση πλαισίου για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δήμων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα συλλογής πόρτα-πόρτα.
  4. Διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων (αναφορές, εκδόσεις, ΜΜΕ). Read More

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr