Τα υπολείμματα τροφίμων του Χίθροου προς χρήση για λίπασμα σε χωράφια

25 Αυγούστου 2010

Τα υπολείμματα τροφίμων (ΥΤ) που παράγονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, θα μετατρέπονται στο εξής σε λίπασμα για τις τοπικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μετά τη συμφωνία της ΒΑΑ και της Vertal.

Τα ΥΤ θα συλλέγονται από τις καφετέριες και τους χώρους εστίασης του αεροδρομίου και θα στέλνονται στον αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης χωρητικότητας 75.000 τόνων της Vertal στο Mitchan του Νότιου Λονδίνου. Εκεί, μέσα σε 72 ώρες θα μετατρέπονται σε λίπασμα έτοιμο προς χρήση για τις τοπικές καλλιέργειες.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Υπερκατανάλωση και σκουπίδια: Ανάγκη για φρένο στην απληστία

«Πνιγόμαστε στα σκουπίδια!» Το ακούμε συχνά και ξεχνάμε πως είναι μια φράση των τελευταίων δεκαετιών, γιατί λιγάκι αν καθίσουμε και αναρωτηθούμε πώς προέκυψε, θα δούμε πως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στη ζωή των προγόνων μας. Σήμερα η υπόθεση «σκουπίδια» έχει μπει στην καταστροφική διαδικασία, από τη μια ο όγκος τους να αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και από την άλλη ποιοτικά να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Τι να συμβαίνει;

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Λιγότερα σκουπίδια, περισσότερες δουλειές

Τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης στη Βρετανία και την Ε.Ε. δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας

Μια έκθεση των Φίλων της Γης

Στην πρόσφατη έκθεση των Φίλων της Γης, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2010, προσδιορίζεται η συμβολή του τομέα της ανακύκλωσης, κατά την τελευταία δεκαετία, και παρακολουθείται η ανάπτυξη της απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα ποσοστά και οι ποσότητες ανακύκλωσης αυξάνονται. Εξετάζονται προηγούμενες μελέτες από τη Βρετανία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ προκειμένου να εκτιμηθούν οι τάσεις και οι ανακολουθίες.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΕ πορεύεται προς την «κοινωνία της ανακύκλωσης» αλλά παραμένουν περιθώρια για περαιτέρω προόδους

IP/11/46

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Από αυτή προκύπτει ότι αν και ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο, απέχουμε ακόμη αρκετά από την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου να καταστεί η ΕΕ «κοινωνία της ανακύκλωσης» - ήτοι μια κοινωνία που όχι μόνο θα αποτρέπει τη δημιουργία αποβλήτων, αλλά και θα είναι σε θέση να τα αξιοποιεί ως πόρο.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Πότε τα απόβλητα παύουν να θεωρούνται απόβλητα; Όταν ανταποκρίνονται στα νέα κριτήρια αποχαρακτηρισμού τους που θεσπίστηκαν με στόχο την ανάπτυξη των αγορών ανακύκλωσης

Τα απόβλητα που παράγονται από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους καταναλωτές ολοένα και περισσότερο μετατρέπονται σε δευτερογενείς πρώτες ύλες και νέα προϊόντα αντί να θάβονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, κατά το παρελθόν έλλειπαν σαφή κριτήρια που να καθορίζουν πότε ένα υλικό που ανακτάται από τα απόβλητα παύει να θεωρείται απόβλητο και μπορεί να αντιμετωπισθεί ως προϊόν ή πρώτη ύλη. Σήμερα εγκρίθηκε ο πρώτος κανονισμός αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων και θεσπίζει τέτοια κριτήρια για τα απορρίμματα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου. Στοχεύει στην τόνωση των ευρωπαϊκών αγορών ανακύκλωσης.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr