Ο νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑ: «Ο νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο»

Το νόμο-πλαίσιο για τα απόβλητα παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελλάδα ενσωματώνει σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσπίζει τις διαδικασίες για την παραγωγή και διαχείρισή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα...

Ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον

Απονεμήθηκαν τον Ιούνιο τα Ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον σε εταιρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ισπανία. Οι νικητές ανακοινώθηκαν από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος κ.  Janez Potočnik σε ειδική τελετή κατά την διάρκεια  της Πράσινης Εβδομάδας 2010 στις Βρυξέλλες. Τα βραβεία αναγνωρίζουν τις «άριστες» επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιτύχει σε διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θεσπίζουν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

IP/10/824
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2010

Ευρωπαίοι επικεφαλής επιχειρήσεων δημοσίευσαν στις 24 Ιουνίου προαιρετικό κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Οι έμποροι λιανικού εμπορίου που υπογράφουν τον κώδικα αυτό δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο αρχών και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους. Ο κώδικας περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για το λιανικό εμπόριο παρουσιάστηκε στον Επίτροπο της ΕΕ κ. Janez Potočnik, αρμόδιο για το περιβάλλον, σε εκδήλωση για την πρώτη επέτειο του φόρουμ λιανικού εμπορίου. Το φόρουμ εγκαινιάστηκε πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ευρωπαϊκό κλάδο λιανικού εμπορίου στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την προώθηση καταναλωτικών προτύπων με μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την «Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες» ενόψει του σχετικού εγγράφου πολιτικής που θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Το έγγραφο θα επανεξετάσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας και θα ορίσει την πολιτική για τις πρώτες ύλες, για τα επόμενα χρόνια. Η διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, καλύπτει ένα εύρος τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης. Οι εταίροι ερωτώνται ποια επιπλέον μέτρα πρέπει να λάβει η ΕΕ, ώστε να αποτρέψει τις παράνομες θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τον περασμένο μήνα, σε έκθεση της ΕΕ αναφέρθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος έλλειψης 14 σημαντικών πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Το Μάιο, μία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών έδειξε ότι μόνο το 1% τέτοιων ειδικών μετάλλων ανακυκλώνονται παγκοσμίως, ενώ τα κοινά μέταλλα ανακυκλώνονται σε ποσοστό 50%.


Περισσότερα μπορείτε να μάθετε εδώ.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr