Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο Θήρας

«Ο στόχος μας είναι να φθάσουμε τα κοινά απορρίμματα, που κανονικά θα κατέληγαν στη χωματερή, στο 10%» δήλωσε ο κύριος Λουκάς Μπελλώνιας, υπεύθυνος του δήμου Θήρας για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Η αρχή έγινε στις 2 Ιουνίου, που πραγματοποιήθηκε σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το κομπόστ και την παραγωγή του στους επιλεγμένους κατοίκους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 2 στάδια υλοποίησης. Στο πρώτο θα διατεθούν 100 κάδοι κομποστοποίησης στους δημότες που αιτήθηκαν και επιλέχθηκαν (συνολικά έγιναν 160 αιτήσεις). Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει το χειμώνα, αφού η πιλοτική εφαρμογή του πρώτου σταδίου εξελιχθεί ομαλά και υπάρξει αποτέλεσμα.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο Βόλου

Περισσότεροι από 600 δημότες, απ' όλες τις Δημοτικές Περιφέρειες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Βόλου για συμμετοχή στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και τη δωρεάν διάθεση 350 κάδοι κομποστοποίησης για την ανακύκλωση των οικιακών οργανικών απορριμμάτων. με κεντρικό σύνθημα "στο Βόλο, αλλάζουμε συμπεριφορά, αλλάζουμε κλίμα" Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και η κλήρωση έγινε τη Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου, παρουσία του δημάρχου Βόλου, κυρίου Πάνου Σκοτινιώτη, αλλά και των δημοτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ "Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίου που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2009 και ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

Η τελευταία μελέτη της Ε.Κ για την «εξέλιξη της βιο-παραγωγής / πρόληψης αποβλήτων και οι δείκτες πρόληψης βιο-αποβλήτων»

Μέχρι το τέλος του 2013 η Ε.Ε. έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα για την πρόληψη των αποβλήτων τους. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη αποβλήτων. Τη μελέτη συνέταξε μια κοινοπραξία συμβούλων. Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 και αποτελεί μια συμβολή για τις επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Παρ’ όλο που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση της πρόληψης αποβλήτων γενικώς, το έγγραφο περιλαμβάνει μία σημαντική ενότητα μέτρων και προτάσεων που επικεντρώνονται στα βιο-απόβλητα, και ιδίως στα απόβλητα τροφίμων.

Τα επόμενα χρόνια τα απόβλητα αναμένεται να αυξηθούν.

Βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα και αναμενόμενες τάσεις, το πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζει ένα βασικό σενάριο και δείχνει πως μέχρι το 2020 η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη θα αυξάνεται συνεχώς, από 2,6 δισεκατομμύρια τόνους που παράχθηκαν το 2008, το 2020 θα είναι 3,0 δισ. τόνοι (συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών και των βιομηχανικών αποβλήτων), δηλαδή θα υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 13,7 %. Τα οικιακά απόβλητα από 220 εκατομμύρια τόνους το 2008, θα αυξηθούν έως και 259 εκατομμύρια τόνους το 2020, που σημαίνει ότι από 446 κιλά ανά κάτοικο το 2008, θα αυξηθούν σε 504 κιλά ανά κάτοικο το 2020. Η αποσύνδεση της παραγωγής των αποβλήτων από το ΑΕΠ και η κατανάλωση θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόκληση για αρκετές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία ή η Σουηδία. Το ποσοστό των βιο-αποβλήτων θα μειωθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει σημαντικό (περίπου το ένα τρίτο του περιεχόμενου των κάδων του νοικοκυριού), όταν το ποσοστό των ΑΗΗΕ και των επικίνδυνων αποβλήτων θα αυξηθεί.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ «Κομποστοποίηση ή Αδιέξοδα;»

Τα αδιέξοδα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων παραμένουν. Η οικονομική κρίση τα καθιστά εκρηκτικά.

  • Πολλοί ΧΑΔΑ παραμένουν ανοικτοί. Η επιβολή προστίμων είναι άμεσα ορατή.
  • Οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί παραμένουν σχέδια επί χάρτου και υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης/ επικαιροποίησης τους με τα δεδομένα της συνεχούς μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων και της έλλειψης οικονομικών πόρων.
  • Οι Δήμοι στερούνται οικονομικών δυνατοτήτων για έργα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Η υπέρμετρη αύξηση των Δημοτικών τελών είναι άμεσα ορατή.
  • Οι χωροθετήσεις καθυστερούν και οι κάτοικοι διακατέχονται από το σύνδρομο ΝΙΜΒΥ (Not in My Back Yard) για τους ΧΥΤΑ και τις μονάδες επεξεργασίας, λόγω της παντελούς έλλειψης προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
  • Η αβεβαιότητα για τη τήρηση των όποιων συμβολαίων -μέσω των ΣΔΙΤ- επιτείνεται και μετατρέπεται σε βεβαιότητα μη τήρησης.
  • Μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι «δηλώνουν» αδυναμία εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και απαιτούν αύξηση της Δημόσιας Χρηματοδότησης.
    Read More

    Διαβάστε περισσότερα...

Ανεπαρκές στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για κομποστοποίηση αποβλήτων

του Δημήτρη Κανακόπουλου, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης

Ενώ η κομποστοποίηση είναι καταξιωμένη διεθνώς ως η κατεξοχήν και πλέον οικονομική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, στη χώρα μας ακόμη και σχέδια νόμου όπως το πρόσφατο για την επεξεργασία της ιλύος των βιολογικών καθαρισμών δεν αναφέρουν ούτε καν τη λέξη, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης κ. Δημ. Κανακόπουλος. Αναλυτικά στη συνέντευξη αναφέρει τα εξής:

ΕΡ. Ποια η κατάσταση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε;

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) διαχειρίζονται με τη μέθοδο της κομποστοποίησης το 18% των αποβλήτων και παράγουν ετησίως 22 εκατομμύρια τόνους κομπόστ το οποίο πωλούν έναντι τιμών από μηδέν έως 200 ευρώ ανά τόνο.

ΕΡ. Στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε με κομποστοποίηση μόνο το 1-2%. (???) Άραγε ποιοί πρέπει να απολογηθούν;

Αλλά αντί οποιασδήποτε έστω τυπικής απολογίας υπάρχει ένοχη σιωπή. Από άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρόν για επιχειρηματικές δραστηριότητες και ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr